فروشگاه قطعات الکترونیک

تقویت کننده های مایکروویو

76 کالا

در صفحه
 • GVA-84+
  3,397,000 ریال 3397000

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : SOT-89
  نوع : نظامی
  نوع عملکرد ( Function Type) : تقویت کننده مایکروویو
  حداکثر مقدار Return Loss ورودی و خروجی ( dB ) : 18
  حداکثر مقدار IP3 خروجی ( dBm ) : 36
  حداکثر فرکانس کاری RF ( گیگا هرتز ) : 7
  حداکثر عدد نویز (dB) : 6.8
  حداکثر جریان - تغذیه (میلی آمپر) : 110
  حداکثر توان ورودی RF قابل تحمل ( dBm + ) : 13
  حداکثر توان P1dB خروجی ( dBm ) : 20.5
  حداکثر تلفات / حداقل بهره (dB) : 24
  حداقل فرکانس کاری RF ( گیگا هرتز ) : DC
  نوع تغذیه : تکی
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 5
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 85
 • RFPA5522
  3,109,000 ریال 3109000

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  نوع : صنعتی
  نوع عملکرد ( Function Type) : تقویت کننده RF خطی
  حداکثر فرکانس کاری RF ( گیگا هرتز ) : 2.8
  حداکثر توان P1dB خروجی ( dBm ) : +27
  حداکثر تلفات / حداقل بهره (dB) : +24
  حداقل فرکانس کاری RF ( گیگا هرتز ) : 1.8
  نوع تغذیه : تغذیه تکی
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 5.5
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 85
 • GALI-1+
  1,709,000 ریال 1709000

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : SOT-89
  نوع : نظامی
  نوع عملکرد ( Function Type) : تقویت کننده مایکروویو
  حداکثر مقدار Return Loss ورودی و خروجی ( dB ) : 17.5
  حداکثر مقدار IP3 خروجی ( dBm ) : 27
  حداکثر فرکانس کاری RF ( گیگا هرتز ) : 8
  حداکثر عدد نویز (dB) : 4.5
  حداکثر جریان - تغذیه (میلی آمپر) : 40
  حداکثر توان ورودی RF قابل تحمل ( dBm + ) : 15
  حداکثر توان P1dB خروجی ( dBm ) : 12.2
  حداکثر تلفات / حداقل بهره (dB) : 12.7
  حداقل فرکانس کاری RF ( گیگا هرتز ) : DC
  نوع تغذیه : تکی
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 3.5
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 85
 • RF2317
  3,734,000 ریال 3734000

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  حداکثر توان ورودی RF قابل تحمل ( dBm + ) : 18
  حداکثر توان P1dB خروجی ( dBm ) : 24
  حداکثر تلفات / حداقل بهره (dB) : 15
 • NE32484A
  10,035,000 ریال 10035000

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : 84C
  نوع : صنعتی
  نوع عملکرد ( Function Type) : ترانزیستور فوق کم نویز HJFET فرکانس RF
  حداکثر فرکانس کاری RF ( گیگا هرتز ) : 18
  حداکثر جریان اشباع درین یا Idss ( میلی آمپر ) : 70
  حداکثر توان ورودی RF قابل تحمل ( dBm + ) : 0.0
  حداکثر تلفات / حداقل بهره (dB) : 11
  حداکثر Vgso ( ولت ) : -3
  حداقل فرکانس کاری RF ( گیگا هرتز ) : 0.5
  نوع تغذیه : تعذیه دوبل
  حداکثر ولتاژ تغذیه دوبل (±) (ولت) : 4
  دمای کاری(سانتیگراد) : -50 to 150
 • RF2312
  2,620,000 ریال 2620000

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : SOIC-8
  حداکثر توان ورودی RF قابل تحمل ( dBm + ) : 18
  حداکثر توان P1dB خروجی ( dBm ) : 22
  حداکثر تلفات / حداقل بهره (dB) : 15
 • ERA-4SM+
  3,397,000 ریال 3397000

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : Micro-x,4-pin,Ceramic
  نوع : صنعتی
  نوع عملکرد ( Function Type) : تقویت کننده RF خطی
  حداکثر مقدار IP3 خروجی ( dBm ) : 36
  حداکثر فرکانس کاری RF ( گیگا هرتز ) : 4
  حداکثر عدد نویز (dB) : 5.5
  حداکثر جریان - تغذیه (میلی آمپر) : 85
  حداکثر توان ورودی RF قابل تحمل ( dBm + ) : 20
  حداکثر توان مصرفی ، Power Dissipation ( میلی وات ) : 417
  حداکثر توان اشباع خروجی ( dBm ) : 17.8
  حداکثر توان P1dB خروجی ( dBm ) : 17.5
  حداکثر تلفات / حداقل بهره (dB) : 15
  حداقل فرکانس کاری RF ( گیگا هرتز ) : DC
  نوع تغذیه : تغذیه تکی
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 4.9
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 85
 • RF2163
  3,911,000 ریال 3911000

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : LCC-16
  حداکثر توان ورودی RF قابل تحمل ( dBm + ) : 15
  حداکثر توان P1dB خروجی ( dBm ) : 25
  حداکثر تلفات / حداقل بهره (dB) : 18
 • NE32584C
  10,035,000 ریال 10035000

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : 84C
  نوع : صنعتی
  نوع عملکرد ( Function Type) : ترانزیستور فوق کم نویز HJFET فرکانس RF
  حداکثر فرکانس کاری RF ( گیگا هرتز ) : 18
  حداکثر جریان اشباع درین یا Idss ( میلی آمپر ) : 90
  حداکثر توان ورودی RF قابل تحمل ( dBm + ) : 0.0
  حداکثر توان مصرفی ، Power Dissipation ( میلی وات ) : 165
  حداکثر تلفات / حداقل بهره (dB) : 12.5
  حداکثر Vgso ( ولت ) : -3
  حداقل فرکانس کاری RF ( گیگا هرتز ) : 0.1
  نوع تغذیه : تعذیه دوبل
  حداکثر ولتاژ تغذیه دوبل (±) (ولت) : 4
  دمای کاری(سانتیگراد) : -50 to 150
 • TQP3M9009
  2,175,000 ریال 2175000

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : SOT-89
  نوع : نظامی
  نوع عملکرد ( Function Type) : تقویت کننده مایکروویو LNA
  حداکثر مقدار Return Loss ورودی و خروجی ( dB ) : 13
  حداکثر مقدار IP3 خروجی ( dBm ) : 39.5
  حداکثر فرکانس کاری RF ( گیگا هرتز ) : 4
  حداکثر عدد نویز (dB) : 1.3
  حداکثر جریان - تغذیه (میلی آمپر) : 125
  حداکثر توان ورودی RF قابل تحمل ( dBm + ) : 23
  حداکثر توان P1dB خروجی ( dBm ) : 22
  حداکثر تلفات / حداقل بهره (dB) : 21.8
  حداقل فرکانس کاری RF ( گیگا هرتز ) : DC
  نوع تغذیه : تکی
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 5.25
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 85
 • NE3210S01
  903,000 ریال 903000

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : Micro-x,4-pin,Ceramic
  نوع : صنعتی
  نوع عملکرد ( Function Type) : تقویت کننده RF خطی
  حداکثر فرکانس کاری RF ( گیگا هرتز ) : 18
  حداکثر عدد نویز (dB) : 0.35
  حداکثر جریان - تغذیه (میلی آمپر) : 15
  حداکثر توان مصرفی ، Power Dissipation ( میلی وات ) : 165
  نوع تغذیه : تغذیه تکی
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 4
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 85
 • AWL5905P8
  2,643,000 ریال 2643000

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : QFN20
  نوع : صنعتی
  نوع عملکرد ( Function Type) : تقویت کننده RF خطی
  حداکثر فرکانس کاری RF ( گیگا هرتز ) : 5.9
  حداکثر توان P1dB خروجی ( dBm ) : 27
  حداکثر تلفات / حداقل بهره (dB) : 30
  حداقل فرکانس کاری RF ( گیگا هرتز ) : 4.9
  نوع تغذیه : تغذیه تکی
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 5.5
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 85
 • NBB-310
  4,974,000 ریال 4974000

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : Micro-x,4-pin,Ceramic
  نوع : صنعتی
  نوع عملکرد ( Function Type) : تقویت کننده RF خطی
  حداکثر فرکانس کاری RF ( گیگا هرتز ) : 12
  حداکثر عدد نویز (dB) : 4.9
  حداکثر جریان - تغذیه (میلی آمپر) : 70
  حداکثر توان مصرفی ، Power Dissipation ( میلی وات ) : 400
  حداکثر تلفات / حداقل بهره (dB) : 14
  حداقل فرکانس کاری RF ( گیگا هرتز ) : DC
  نوع تغذیه : تغذیه تکی
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 5.25
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 85
 • PMA-545+
  2,360,000 ریال 2360000

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : Micro-x,4-pin,Ceramic
  نوع : صنعتی
  نوع عملکرد ( Function Type) : تقویت کننده RF کم نویز
  حداکثر عدد نویز (dB) : 1.3
  حداکثر توان P1dB خروجی ( dBm ) : 17
  حداکثر تلفات / حداقل بهره (dB) : 19
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 85
 • PMA-5451
  2,665,000 ریال 2665000

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : Micro-x,4-pin,Ceramic
  نوع : صنعتی
  نوع عملکرد ( Function Type) : تقویت کننده RF کم نویز
  حداکثر توان P1dB خروجی ( dBm ) : 17
  حداکثر تلفات / حداقل بهره (dB) : 19
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 85
 • PSA4-5043+
  2,971,000 ریال 2971000

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : MMM1362
  حداکثر توان P1dB خروجی ( dBm ) : 21
  حداکثر تلفات / حداقل بهره (dB) : 18
 • RFPA2026
  7,774,000 ریال 7774000

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : MCM28-6x6mm
  نوع : صنعتی
  نوع عملکرد ( Function Type) : تقویت کننده RF خطی
  حداکثر فرکانس کاری RF ( گیگا هرتز ) : 2.7
  حداکثر توان P1dB خروجی ( dBm ) : +33
  حداکثر تلفات / حداقل بهره (dB) : +38
  حداقل فرکانس کاری RF ( گیگا هرتز ) : 0.7
  نوع تغذیه : تغذیه تکی
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 5.5
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 85
 • MGF1601B
  9,777,000 ریال 9777000

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : GD-10
  نوع : صنعتی
  نوع عملکرد ( Function Type) : تقویت کننده RF خطی
  حداکثر جریان اشباع درین یا Idss ( میلی آمپر ) : 250
  حداکثر توان مصرفی ، Power Dissipation ( میلی وات ) : 1200
  حداکثر تلفات / حداقل بهره (dB) : 8
  حداکثر Vgso ( ولت ) : -8
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 85
 • ERA-3SM+
  3,397,000 ریال 3397000

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : Micro-x,4-pin,Ceramic
  نوع : صنعتی
  نوع عملکرد ( Function Type) : تقویت کننده RF خطی
  حداکثر فرکانس کاری RF ( گیگا هرتز ) : 3
  حداکثر عدد نویز (dB) : 3
  حداکثر جریان - تغذیه (میلی آمپر) : 75
  حداکثر توان ورودی RF قابل تحمل ( dBm + ) : 13
  حداکثر توان مصرفی ، Power Dissipation ( میلی وات ) : 330
  حداکثر توان P1dB خروجی ( dBm ) : 16.6
  حداکثر تلفات / حداقل بهره (dB) : 24
  حداقل فرکانس کاری RF ( گیگا هرتز ) : DC
  نوع تغذیه : تغذیه تکی
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 3.4
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 85
 • AH101
  3,386,000 ریال 3386000

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : SOT-89
  نوع : نظامی
  نوع عملکرد ( Function Type) : تقویت کننده مایکروویو
  حداکثر مقدار Return Loss ورودی و خروجی ( dB ) : 20
  حداکثر مقدار IP3 خروجی ( dBm ) : 47
  حداکثر فرکانس کاری RF ( گیگا هرتز ) : 1.5
  حداکثر عدد نویز (dB) : 3.5
  حداکثر جریان - تغذیه (میلی آمپر) : 200
  حداکثر توان ورودی RF قابل تحمل ( dBm + ) : 18
  حداکثر توان P1dB خروجی ( dBm ) : 26.5
  حداکثر تلفات / حداقل بهره (dB) : 13.5
  حداقل فرکانس کاری RF ( گیگا هرتز ) : 0.05
  نوع تغذیه : تکی
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 9
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 85
 • RA07M3340M
  12,313,000 ریال 12313000

  مشخصات

  نوع نصب : DIP
  نوع : صنعتی
  توان خروجی (W) : 7
  حداکثر فرکانس کاری : 470MHz
  نوع عملکرد ( Function Type) : ماژول تقویت کننه 400 تا 470 مگاهرتز
  حداقل فرکانس کاری : 400 مگاهرتز
نمایش 25 - 48 از 76 قلم کالا

دسته‌بندی کالاها

بازدید شده

هیچ کالایی به سبد خرید اضافه نگردیده است
بستن
مقایسه 0