فروشگاه قطعات الکترونیک

انواع FPGA
در این بخش انواع مدار مجتمع دیجیتال برنامه پذیر FPGA ساخت شرکت های Xilinx ، Altera ، National Instruments و ... قرار گرفته است.
در حال حاضر مدل های SPARTAN و VIRTEX  و KINTEX و ARTIX بر روی سایت به منظور فروش قرار می گیرند.
انواع FPGA

19 محصول وجود دارد.

جستجوی هوشمند FPGA

قیمت

>=
<=

نوع نصب

تعداد المان های منطقی در Cells

حداکثر تعداد پین های I/O ( عدد )

حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت)

حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت)

دمای کاری(سانتیگراد)

 • آی سی A40MX04-1 یک FPGA با پکیج 44 PLCC ی باشد.

  موجودی انبار 30 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  170,200 ریال 170200

  مشخصات

  نوع ترانزیستور : N-Channel
  نوع نصب : DIP
  حداکثر Vds (ولت) : 600
  حداکثر Id (آمپر) : 2.8
 • آی سی XC3S400-4TQG144c یک FPGA با 400000 گیت منطقی دارای 97 پایه I/O و مقدار حافظه 294912 بیت از مدل Spartan-3 می باشد.

  موجودی انبار 1 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  1,265,000 ریال 1265000

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  مقدار حافظه RAM (بیت) : 294912
  مدل FPGA : Spartan-3
  دمای کاری(سانتیگراد) : 40°C ~ +100°C-
  درجه سرعت : 4-Standard Performance
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 1.26
  حداکثر تعداد پین های I/O ( عدد ) : 97
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 1.14
  تعداد گیت های منطقی : 400000
  تعداد المان های منطقی در Cells : 8064
  تعداد LABs/CLBs : 896
  Package : 144-LQFP
 • آی سی XC6SLX100-2FGG484I یک FPGA با 101261 گیت منطقی دارای 326 پایه I/O و مقدار حافظه 4939776 بیت از مدل Spartan-6 می...

  موجودی انبار 5 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  5,750,000 ریال 5750000

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  مقدار حافظه RAM (بیت) : 294912
  مدل FPGA : Spartan-3
  دمای کاری(سانتیگراد) : 0°C ~ +85°C
  درجه سرعت : 4-Standard Performance
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 1.26
  حداکثر تعداد پین های I/O ( عدد ) : 264
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 1.14
  تعداد گیت های منطقی : 400000
  تعداد المان های منطقی در Cells : 8064
  تعداد LABs/CLBs : 896
  Package : 456-BBGA
 • آی سی XC2S150-5PQG208C یک FPGA با 150000 گیت منطقی دارای 140 پایه I/O و مقدار حافظه 49152 بیت از مدل Spartan-II می باشد.

  موجودی انبار 19 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  1,199,772 ریال 1199772

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  مقدار حافظه RAM (بیت) : 49152
  مدل FPGA : Spartan-II
  دمای کاری(سانتیگراد) : 0°C ~ +85°C
  درجه سرعت : 5-High Performance
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 2.625
  حداکثر تعداد پین های I/O ( عدد ) : 140
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 2.375
  تعداد گیت های منطقی : 150000
  تعداد المان های منطقی در Cells : 3888
  تعداد LABs/CLBs : 864
  Package : 208-BFQFP
 • آی سی XC2S150-5PQG208I یک FPGA با 150000 گیت منطقی دارای 140 پایه I/O و مقدار حافظه 49152 بیت از مدل Spartan-II می باشد.

  موجودی انبار 20 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  1,288,449 ریال 1288448.5

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  مقدار حافظه RAM (بیت) : 49152
  مدل FPGA : Spartan-II
  دمای کاری(سانتیگراد) : 40°C ~ +100°C-
  درجه سرعت : 5-High Performance
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 2.625
  حداکثر تعداد پین های I/O ( عدد ) : 140
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 2.375
  تعداد گیت های منطقی : 150000
  تعداد المان های منطقی در Cells : 3888
  تعداد LABs/CLBs : 864
  Package : 208-BFQFP
 • آی سی XC2S200-5PQG208C یک FPGA با 200000 گیت منطقی دارای 140 پایه I/O و مقدار حافظه 57344 بیت از مدل Spartan-II می باشد.

  موجودی انبار 17 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  1,396,255 ریال 1396255.25

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  مقدار حافظه RAM (بیت) : 57344
  مدل FPGA : Spartan-II
  دمای کاری(سانتیگراد) : 0°C ~ +85°C
  درجه سرعت : 5-High Performance
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 2.625
  حداکثر تعداد پین های I/O ( عدد ) : 140
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 2.375
  تعداد گیت های منطقی : 200000
  تعداد المان های منطقی در Cells : 5292
  تعداد LABs/CLBs : 1176
  Package : 208-BFQFP
 • آی سی XC2S200-5PQG208I یک FPGA با 200000 گیت منطقی دارای 140 پایه I/O و مقدار حافظه 57344 بیت از مدل Spartan-II می باشد.

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  مقدار حافظه RAM (بیت) : 57344
  مدل FPGA : Spartan-II
  دمای کاری(سانتیگراد) : 40°C ~ +100°C-
  درجه سرعت : 5-High Performance
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 2.625
  حداکثر تعداد پین های I/O ( عدد ) : 140
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 2.375
  تعداد گیت های منطقی : 200000
  تعداد المان های منطقی در Cells : 5292
  تعداد LABs/CLBs : 1176
  Package : 208-BFQFP
 • آی سی XC2S50-5TQG144I یک FPGA با 50000 گیت منطقی دارای 92 پایه I/O و مقدار حافظه 32768 بیت از مدل Spartan-II می باشد.

  موجودی انبار 20 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  1,072,841 ریال 1072840.75

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  مقدار حافظه RAM (بیت) : 32768
  مدل FPGA : Spartan-II
  دمای کاری(سانتیگراد) : 40°C ~ +100°C-
  درجه سرعت : 5-High Performance
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 2.625
  حداکثر تعداد پین های I/O ( عدد ) : 92
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 2.375
  تعداد گیت های منطقی : 50000
  تعداد المان های منطقی در Cells : 1728
  تعداد LABs/CLBs : 384
  Package : 144-LQFP
 • آی سی XC3S400-4TQG144I یک FPGA با 400000 گیت منطقی دارای 97 پایه I/O و مقدار حافظه 294912 بیت از مدل Spartan-3 می باشد.

  موجودی انبار 31 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  2,521,260 ریال 2521260

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  مقدار حافظه RAM (بیت) : 294912
  مدل FPGA : Spartan-3
  دمای کاری(سانتیگراد) : 40°C ~ +100°C-
  درجه سرعت : 4-Standard Performance
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 1.26
  حداکثر تعداد پین های I/O ( عدد ) : 97
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 1.14
  تعداد گیت های منطقی : 400000
  تعداد المان های منطقی در Cells : 8064
  تعداد LABs/CLBs : 896
  Package : 144-LQFP
 • آی سی XC3S400-4FGG456C یک FPGA با 400000 گیت منطقی دارای 264 پایه I/O و مقدار حافظه 294912 بیت از مدل Spartan-3 می باشد.

  موجودی انبار 20 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  3,131,577 ریال 3131576.5

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  مقدار حافظه RAM (بیت) : 294912
  مدل FPGA : Spartan-3
  دمای کاری(سانتیگراد) : 0°C ~ +85°C
  درجه سرعت : 4-Standard Performance
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 1.26
  حداکثر تعداد پین های I/O ( عدد ) : 264
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 1.14
  تعداد گیت های منطقی : 400000
  تعداد المان های منطقی در Cells : 8064
  تعداد LABs/CLBs : 896
  Package : 456-BBGA
 • آی سی XC3S400-4PQG208C یک FPGA با 400000 گیت منطقی دارای 141 پایه I/O و مقدار حافظه 294912 بیت از مدل Spartan-3 می باشد.

  موجودی انبار 20 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  1,396,255 ریال 1396255.25

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  مقدار حافظه RAM (بیت) : 294912
  مدل FPGA : Spartan-3
  دمای کاری(سانتیگراد) : 0°C ~ +85°C
  درجه سرعت : 4-Standard Performance
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 1.26
  حداکثر تعداد پین های I/O ( عدد ) : 141
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 1.14
  تعداد گیت های منطقی : 400000
  تعداد المان های منطقی در Cells : 8064
  تعداد LABs/CLBs : 896
  Package : 208-BFQFP
 • آی سی XC3S400-4PQG208I یک FPGA با 400000 گیت منطقی دارای 141 پایه I/O و مقدار حافظه 294912 بیت از مدل Spartan-3 می باشد.

  موجودی انبار 20 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  2,695,140 ریال 2695140

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  مقدار حافظه RAM (بیت) : 294912
  مدل FPGA : Spartan-3
  دمای کاری(سانتیگراد) : 40°C ~ +100°C-
  درجه سرعت : 4-Standard Performance
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 1.26
  حداکثر تعداد پین های I/O ( عدد ) : 141
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 1.14
  تعداد گیت های منطقی : 400000
  تعداد المان های منطقی در Cells : 8064
  تعداد LABs/CLBs : 896
  Package : 208-BFQFP
 • آی سی XC3S400-5PQG208C یک FPGA با 400000 گیت منطقی دارای 141 پایه I/O و مقدار حافظه 294912 بیت از مدل Spartan-3 می باشد.

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  مقدار حافظه RAM (بیت) : 294912
  مدل FPGA : Spartan-3
  دمای کاری(سانتیگراد) : 0°C ~ +85°C
  درجه سرعت : 5-High Performance
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 1.26
  حداکثر تعداد پین های I/O ( عدد ) : 141
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 1.14
  تعداد گیت های منطقی : 400000
  تعداد المان های منطقی در Cells : 8064
  تعداد LABs/CLBs : 896
  Package : 208-BFQFP
 • آی سی XC3S400-5PQG208I یک FPGA با 400000 گیت منطقی دارای 141 پایه I/O و مقدار حافظه 294912 بیت از مدل Spartan-3 می باشد.

  موجودی انبار 20 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  2,173,500 ریال 2173500

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  مقدار حافظه RAM (بیت) : 294912
  مدل FPGA : Spartan-3
  دمای کاری(سانتیگراد) : 40°C ~ +100°C-
  درجه سرعت : 5-High Performance
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 1.26
  حداکثر تعداد پین های I/O ( عدد ) : 141
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 1.14
  تعداد گیت های منطقی : 400000
  تعداد المان های منطقی در Cells : 8064
  تعداد LABs/CLBs : 896
  Package : 208-BFQFP
 • آی سی XC3S500E-5PQ208C یک FPGA با 500000 گیت منطقی دارای 158 پایه I/O و مقدار حافظه 368640 بیت از مدل Spartan-3E می...

  موجودی انبار 17 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  1,610,127 ریال 1610126.5

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  مقدار حافظه RAM (بیت) : 368640
  مدل FPGA : Spartan-3E
  دمای کاری(سانتیگراد) : 0°C ~ +85°C
  درجه سرعت : 5-High Performance
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 1.26
  حداکثر تعداد پین های I/O ( عدد ) : 158
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 1.14
  تعداد گیت های منطقی : 500000
  تعداد المان های منطقی در Cells : 10476
  تعداد LABs/CLBs : 1164
  Package : 208-BFQFP
 • آی سی XC3S500E-5PQ208I یک FPGA با 500000 گیت منطقی دارای 158 پایه I/O و مقدار حافظه 368640 بیت از مدل Spartan-3E می...

  موجودی انبار 18 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  1,912,680 ریال 1912680

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  مقدار حافظه RAM (بیت) : 368640
  مدل FPGA : Spartan-3E
  دمای کاری(سانتیگراد) : 40°C ~ +100°C-
  درجه سرعت : 5-High Performance
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 1.26
  حداکثر تعداد پین های I/O ( عدد ) : 158
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 1.14
  تعداد گیت های منطقی : 500000
  تعداد المان های منطقی در Cells : 10476
  تعداد LABs/CLBs : 1164
  Package : 208-BFQFP
 • آی سی XC3S500E-4PQ208I یک FPGA با 500000 گیت منطقی دارای 158 پایه I/O و مقدار حافظه 368640 بیت از مدل Spartan-3E می...

  موجودی انبار 17 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  1,697,067 ریال 1697066.5

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  مقدار حافظه RAM (بیت) : 368640
  مدل FPGA : Spartan-3E
  دمای کاری(سانتیگراد) : 40°C ~ +100°C-
  درجه سرعت : 4-Standard Performance
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 1.26
  حداکثر تعداد پین های I/O ( عدد ) : 158
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 1.14
  تعداد گیت های منطقی : 500000
  تعداد المان های منطقی در Cells : 10476
  تعداد LABs/CLBs : 1164
  Package : 208-BFQFP
 • آی سی XC2S100-5PQG208C یک FPGA با 100000 گیت منطقی دارای 140 پایه I/O و مقدار حافظه 40960 بیت از مدل Spartan-II می باشد.

  موجودی انبار 20 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  1,199,772 ریال 1199772

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  مقدار حافظه RAM (بیت) : 40960
  مدل FPGA : Spartan-II
  دمای کاری(سانتیگراد) : 0°C ~ +85°C
  درجه سرعت : 5-High Performance
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 2.625
  حداکثر تعداد پین های I/O ( عدد ) : 140
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 2.375
  تعداد گیت های منطقی : 100000
  تعداد المان های منطقی در Cells : 2700
  تعداد LABs/CLBs : 600
  Package : 208-BFQFP
 • آی سی XC2S100-5PQG208I یک FPGA با 100000 گیت منطقی دارای 140 پایه I/O و مقدار حافظه 40960 بیت از مدل Spartan-II می باشد.

  موجودی انبار 20 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  1,288,449 ریال 1288448.5

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  نوع عملکرد ( Function Type) : Embedded - FPGAs
  مقدار حافظه RAM (بیت) : 40960
  مدل FPGA : Spartan-II
  دمای کاری(سانتیگراد) : 40°C ~ +100°C-
  درجه سرعت : 5-High Performance
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 2.625
  حداکثر تعداد پین های I/O ( عدد ) : 140
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 2.375
  تعداد گیت های منطقی : 100000
  تعداد المان های منطقی در Cells : 2700
  تعداد LABs/CLBs : 600
  Package : 208-BFQFP
نمایش 1 - 19 از 19 قلم کالا

ابزار و تجهیزات آزمایشگاهی

قطعات الکترونیکی و مخابراتی

قطعات پسیو

انواع کانکتور

بازدید شده

هیچ کالایی به سبد خرید اضافه نگردیده است
بستن
مقایسه 0