فروشگاه قطعات الکترونیک

مدار منطقی پیچیده (CPLD)
در این بخش انواع تجهیزات منطقی قابل برنامه نویسی CPLD از شرکت هی مختلفی مانند xilinx، Altera و ... ارایه می گردد.
مدار منطقی پیچیده (CPLD)

26 محصول وجود دارد.

جستجوی هوشمند CPLD

 • XC9536XL-10PC44C

  آی سی XC9536XL-10PC44C یک CPLD با 800 گیت منطقی دارای 34 پایه I/O و تاخیر زمانی 10 نانو ثانیه از مدل XC9500XL می باشد. 

  موجودی انبار 101 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  926,500 ریال 926500

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : PLCC-44
  Tpd زمان تاخیر (نانو ثانیه ) : 10
  مدل CPLD : XC9500XL
  حداکثر تعداد پین های I/O ( عدد ) : 34
  تعداد گیت های منطقی : 800
  تعداد المان های منطقی / بلاک : 2
  تعداد Macrocells : 36
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 3
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 3.6
  دمای کاری(سانتیگراد) : 0°C ~ +70°C
 • EPM3128ATC144-7

  آی سی EPM3128ATC144-7 یک CPLD با 2500 گیت منطقی دارای 96 پایه I/O و تاخیر زمانی 7.5 نانو ثانیه از خانواده MAX® 3000A...

  موجودی انبار 50 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  2,180,000 ریال 2180000

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : 144-LQFP
  Tpd زمان تاخیر (نانو ثانیه ) : 7.5
  مدل CPLD : MAX@ 3000A
  حداکثر تعداد پین های I/O ( عدد ) : 96
  تعداد گیت های منطقی : 2500
  تعداد المان های منطقی / بلاک : 8
  تعداد Macrocells : 128
  نوع تغذیه : تغذیه تکی
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 3
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 3.6
  دمای کاری(سانتیگراد) : 0°C ~ +70°C
 • EPM3256AQC208-7

  آی سی EPM3256AQC208-7 یک CPLD با 5000 گیت منطقی دارای 158 پایه I/O و تاخیر زمانی 7.5 نانو ثانیه دارای 16 عدد المان...

  موجودی انبار 50 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  2,997,500 ریال 2997500

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : 208-BFQFP
  Tpd زمان تاخیر (نانو ثانیه ) : 7.5
  مدل CPLD : MAX@ 3000A
  حداکثر تعداد پین های I/O ( عدد ) : 158
  تعداد گیت های منطقی : 5000
  تعداد المان های منطقی / بلاک : 16
  تعداد Macrocells : 256
  نوع تغذیه : تغذیه تکی
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 3
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 3.6
  دمای کاری(سانتیگراد) : 0°C ~ +70°C
 • EPM7128SLC84-10

  آی سی EPM7128SLC84-10 یک CPLD با 2500 گیت منطقی دارای 68 پایه I/O و تاخیر زمانی 10 نانو ثانیه دارای 8 عدد المان منطقی...

  موجودی انبار 50 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  926,500 ریال 926500

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : PLCC-84
  Tpd زمان تاخیر (نانو ثانیه ) : 10
  مدل CPLD : MAX® 7000S
  حداکثر تعداد پین های I/O ( عدد ) : 68
  تعداد گیت های منطقی : 2500
  تعداد المان های منطقی / بلاک : 8
  تعداد Macrocells : 128
  نوع تغذیه : تغذیه تکی
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 4.75
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 5.25
  دمای کاری(سانتیگراد) : 0°C ~ +70°C
 • EPM7128SQC160-7

  آی سی EPM7128SQC160-7 یک CPLD با 2500 گیت منطقی دارای 100 پایه I/O و تاخیر زمانی 7.5 نانو ثانیه دارای 8 عدد المان...

  موجودی انبار 50 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  3,106,500 ریال 3106500

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : PQFP-160
  Tpd زمان تاخیر (نانو ثانیه ) : 10
  مدل CPLD : MAX® 7000S
  حداکثر تعداد پین های I/O ( عدد ) : 100
  تعداد گیت های منطقی : 2500
  تعداد المان های منطقی / بلاک : 8
  تعداد Macrocells : 128
  نوع تغذیه : تغذیه تکی
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 4.75
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 5.25
  دمای کاری(سانتیگراد) : 0°C ~ +70°C
 • XC9572-10PC44C

  آی سی XC9572-10PC44C یک CPLD با 1600 گیت منطقی دارای 44 پایه I/O و تاخیر زمانی 10 نانو ثانیه از مدل XC9500 می باشد. 

  موجودی انبار 50 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  1,090,000 ریال 1090000

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : PLCC-44
  Tpd زمان تاخیر (نانو ثانیه ) : 10
  مدل CPLD : XC9500
  حداکثر تعداد پین های I/O ( عدد ) : 44
  تعداد گیت های منطقی : 1600
  تعداد المان های منطقی / بلاک : 4
  تعداد Macrocells : 72
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 4.75
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 5.25
  دمای کاری(سانتیگراد) : 0°C ~ +70°C
 • XC9572-10PC44I

  آی سی XC9572-10PC44I یک CPLD با 1600 گیت منطقی دارای 34 پایه I/O و تاخیر زمانی 10 نانو ثانیه از مدل XC9500 می باشد. 

  موجودی انبار 50 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  1,308,000 ریال 1308000

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : PLCC-44
  Tpd زمان تاخیر (نانو ثانیه ) : 10
  مدل CPLD : XC9500
  حداکثر تعداد پین های I/O ( عدد ) : 34
  تعداد گیت های منطقی : 1600
  تعداد المان های منطقی / بلاک : 4
  تعداد Macrocells : 72
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 4.75
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 5.25
  دمای کاری(سانتیگراد) : 40°C ~ +85°C-
 • XC9572-10PC84I

  آی سی XC9572-10PC84I یک CPLD با 1600 گیت منطقی دارای 69 پایه I/O و تاخیر زمانی 10 نانو ثانیه از مدل XC9500 می باشد. 

  موجودی انبار 50 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  1,471,500 ریال 1471500

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : PLCC-84
  Tpd زمان تاخیر (نانو ثانیه ) : 10
  مدل CPLD : XC9500
  حداکثر تعداد پین های I/O ( عدد ) : 69
  تعداد گیت های منطقی : 1600
  تعداد المان های منطقی / بلاک : 4
  تعداد Macrocells : 72
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 4.5
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 5.5
  دمای کاری(سانتیگراد) : 40°C ~ +85°C-
 • XC9572XL-10TQG100C

  آی سی XC9572XL-10TQG100C یک CPLD با 1600 گیت منطقی دارای 72 پایه I/O و تاخیر زمانی 10 نانو ثانیه از مدل XC9500XL می...

  موجودی انبار 50 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  1,471,500 ریال 1471500

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : LQFP-100
  Tpd زمان تاخیر (نانو ثانیه ) : 10
  مدل CPLD : XC9500XL
  حداکثر تعداد پین های I/O ( عدد ) : 72
  تعداد گیت های منطقی : 1600
  تعداد المان های منطقی / بلاک : 4
  تعداد Macrocells : 72
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 3
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 3.6
  دمای کاری(سانتیگراد) : 0°C ~ +70°C
 • XC9536-10PC44I

  آی سی XC9536-10PC44I یک CPLD با 800 گیت منطقی دارای 34 پایه I/O و تاخیر زمانی 10 نانو ثانیه از مدل XC9500 می باشد. 

  موجودی انبار 50 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  1,090,000 ریال 1090000

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : PLCC-44
  Tpd زمان تاخیر (نانو ثانیه ) : 10
  مدل CPLD : XC9500
  حداکثر تعداد پین های I/O ( عدد ) : 34
  تعداد گیت های منطقی : 800
  تعداد المان های منطقی / بلاک : 2
  تعداد Macrocells : 36
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 4.5
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 5.5
  دمای کاری(سانتیگراد) : 40°C ~ +85°C-
 • XC95144XL-10TQG100I

  آی سی XC95144XL-10TQG100I یک CPLD با 3200 گیت منطقی دارای 81 پایه I/O و تاخیر زمانی 10 نانو ثانیه از مدل XC9500XL می...

  موجودی انبار 50 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  1,417,000 ریال 1417000

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : TQFP-100
  Tpd زمان تاخیر (نانو ثانیه ) : 10
  مدل CPLD : XC9500XL
  حداکثر تعداد پین های I/O ( عدد ) : 81
  تعداد گیت های منطقی : 3200
  تعداد المان های منطقی / بلاک : 8
  تعداد Macrocells : 144
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 3
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 3.6
  دمای کاری(سانتیگراد) : 40°C ~ +85°C-
 • XC95144XL-10TQG144C

  آی سی XC95144XL-10TQG144C یک CPLD با 3200 گیت منطقی دارای 117 پایه I/O و تاخیر زمانی 10 نانو ثانیه از مدل XC9500XL می...

  موجودی انبار 50 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  2,125,500 ریال 2125500

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : TQFP-144
  Tpd زمان تاخیر (نانو ثانیه ) : 10
  مدل CPLD : XC9500XL
  حداکثر تعداد پین های I/O ( عدد ) : 117
  تعداد گیت های منطقی : 3200
  تعداد المان های منطقی / بلاک : 8
  تعداد Macrocells : 144
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 3
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 3.6
  دمای کاری(سانتیگراد) : 0°C ~ +70°C
 • XC95144XL-10TQG144I

  آی سی XC95144XL-10TQG144I یک CPLD با 3200 گیت منطقی دارای 117 پایه I/O و تاخیر زمانی 10 نانو ثانیه از مدل XC9500XL می...

  موجودی انبار 50 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  2,289,000 ریال 2289000

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : TQFP-144
  Tpd زمان تاخیر (نانو ثانیه ) : 10
  مدل CPLD : XC9500XL
  حداکثر تعداد پین های I/O ( عدد ) : 117
  تعداد گیت های منطقی : 3200
  تعداد المان های منطقی / بلاک : 8
  تعداد Macrocells : 144
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 3
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 3.6
  دمای کاری(سانتیگراد) : 40°C ~ +85°C-
 • XC95144-10PQG100I

  آی سی XC95144-10PQG100I یک CPLD با 3200 گیت منطقی دارای 81 پایه I/O و تاخیر زمانی 10 نانو ثانیه از مدل XC9500 می باشد.

  موجودی انبار 50 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  2,289,000 ریال 2289000

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : PQFP-100
  Tpd زمان تاخیر (نانو ثانیه ) : 10
  مدل CPLD : XC9500
  حداکثر تعداد پین های I/O ( عدد ) : 81
  تعداد گیت های منطقی : 3200
  تعداد المان های منطقی / بلاک : 8
  تعداد Macrocells : 144
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 4.75
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 5.25
  دمای کاری(سانتیگراد) : 0°C ~ +70°C
 • XC95288XL-10PQG208C

  آی سی XC95288XL-10PQG208C یک CPLD با 6400 گیت منطقی دارای 168 پایه I/O و تاخیر زمانی 10 نانو ثانیه از...

  موجودی انبار 50 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  3,379,000 ریال 3379000

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : PQFP-208
  Tpd زمان تاخیر (نانو ثانیه ) : 10
  مدل CPLD : XC9500XL
  حداکثر تعداد پین های I/O ( عدد ) : 168
  تعداد گیت های منطقی : 6400
  تعداد المان های منطقی / بلاک : 16
  تعداد Macrocells : 288
  نوع تغذیه : تغذیه تکی
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 3
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 3.6
  دمای کاری(سانتیگراد) : 0°C ~ +70°C
 • XC95288XL-10PQG208I

  آی سی XC95288XL-10PQG208I یک CPLD با 6400 گیت منطقی دارای 168 پایه I/O و تاخیر زمانی 10 نانو ثانیه از مدل...

  موجودی انبار 50 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  3,488,000 ریال 3488000

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : PQFP-208
  Tpd زمان تاخیر (نانو ثانیه ) : 10
  مدل CPLD : XC9500XL
  حداکثر تعداد پین های I/O ( عدد ) : 168
  تعداد گیت های منطقی : 6400
  تعداد المان های منطقی / بلاک : 16
  تعداد Macrocells : 288
  نوع تغذیه : تغذیه تکی
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 3
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 3.6
  دمای کاری(سانتیگراد) : 40°C ~ +85°C-
 • GAL22V10D-10LP

  آی سی GAL22V10D-10 یک High Performance E2CMOS PLD Generic Array Logic نوع dip می باشد.

  موجودی انبار 50 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  479,600 ریال 479600

  مشخصات

  نوع نصب : DIP
  Package : DIP-24
  نوع : صنعتی
 • GAL18V10B-10LP

  آی سی GAL18V10 یک CPLD می باشد.

  موجودی انبار 50 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  305,200 ریال 305200

  مشخصات

  نوع نصب : DIP
  Package : 20-DIP
  Tpd زمان تاخیر (نانو ثانیه ) : 10
  نوع تغذیه : تغذیه تکی
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 4.75
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 5.25
  دمای کاری(سانتیگراد) : 0°C ~ +70°C
 • XC95144XL-10TQG100C

  آی سی XC95144XL-10TQG100C یک CPLD با 3200 گیت منطقی دارای 81 پایه I/O و تاخیر زمانی 10 نانو ثانیه از مدل XC9500XL می...

  موجودی انبار 49 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  1,253,500 ریال 1253500

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : TQFP-100
  Tpd زمان تاخیر (نانو ثانیه ) : 10
  مدل CPLD : XC9500XL
  حداکثر تعداد پین های I/O ( عدد ) : 81
  تعداد گیت های منطقی : 3200
  تعداد المان های منطقی / بلاک : 8
  تعداد Macrocells : 144
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 3
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 3.6
  دمای کاری(سانتیگراد) : 0°C ~ +70°C
 • XC9536XL-VQG44-10C

  آی سی XC9536XL-VQG44-10C یک CPLD با 800 گیت منطقی دارای 34 پایه I/O و تاخیر زمانی 10 نانو ثانیه از مدل XC9500XL پکیج...

  موجودی انبار 40 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  490,500 ریال 490500

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : VQFP-44
  Tpd زمان تاخیر (نانو ثانیه ) : 10
  مدل CPLD : XC9500XL
  حداکثر تعداد پین های I/O ( عدد ) : 34
  تعداد گیت های منطقی : 800
  تعداد المان های منطقی / بلاک : 2
  تعداد Macrocells : 36
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 3
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 3.6
  دمای کاری(سانتیگراد) : 0°C ~ +70°C
 • XC95288XL-10TQG144I

  آی سی XC95288XL-10TQG144I یک CPLD با 6400 گیت منطقی دارای 117 پایه I/O و تاخیر زمانی 10 نانو ثانیه از مدل XC9500XL می...

  موجودی انبار 35 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  2,016,500 ریال 2016500

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : TQFP-144
  Tpd زمان تاخیر (نانو ثانیه ) : 10
  نوع عملکرد ( Function Type) : Embedded-CPLDs
  مدل CPLD : XC9500XL
  حداکثر تعداد پین های I/O ( عدد ) : 117
  تعداد گیت های منطقی : 6400
  تعداد المان های منطقی / بلاک : 16
  تعداد Macrocells : 288
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 3
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 3.6
  دمای کاری(سانتیگراد) : 40°C ~ +85°C-
 • XC9536XL-VQ44-15C

  آی سی XC9536XL-VQ44-15C یک CPLD با 800 گیت منطقی دارای 34 پایه I/O و تاخیر زمانی 15 نانو ثانیه از مدل XC9500XL پکیج...

  موجودی انبار 30 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  926,500 ریال 926500

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : VQFP-44
  Tpd زمان تاخیر (نانو ثانیه ) : 10
  مدل CPLD : XC9500XL
  حداکثر تعداد پین های I/O ( عدد ) : 34
  تعداد گیت های منطقی : 800
  تعداد المان های منطقی / بلاک : 2
  تعداد Macrocells : 36
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 3
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 3.6
  دمای کاری(سانتیگراد) : 0°C ~ +70°C
 • XC95288XL-10TQG144C

  آی سی XC95288XL-10TQG144C یک CPLD با 6400 گیت منطقی دارای 117 پایه I/O و تاخیر زمانی 10 نانو ثانیه از مدل XC9500XL می...

  موجودی انبار 20 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  1,526,000 ریال 1526000

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : TQFP-144
  Tpd زمان تاخیر (نانو ثانیه ) : 10
  نوع عملکرد ( Function Type) : Embedded-CPLDs
  مدل CPLD : XC9500XL
  حداکثر تعداد پین های I/O ( عدد ) : 117
  تعداد گیت های منطقی : 6400
  تعداد المان های منطقی / بلاک : 16
  تعداد Macrocells : 288
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 3
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 3.6
  دمای کاری(سانتیگراد) : 40°C ~ +85°C-
 • EPM7064SLC44-10

  آی سی EPM7064SLC44-10 یک CPLD با 1250 گیت منطقی دارای 36 پایه I/O و تاخیر زمانی 10 نانو ثانیه دارای 4 عدد المان منطقی...

  موجودی انبار 20 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  1,962,000 ریال 1962000

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : 208-BFQFP
  Tpd زمان تاخیر (نانو ثانیه ) : 10
  مدل CPLD : MAX® 7000S
  حداکثر تعداد پین های I/O ( عدد ) : 36
  تعداد گیت های منطقی : 1250
  تعداد المان های منطقی / بلاک : 4
  تعداد Macrocells : 64
  نوع تغذیه : تغذیه تکی
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 4.75
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 5.25
  دمای کاری(سانتیگراد) : 0°C ~ +70°C
 • XC9572-15PC44C

  آی سی XC9572-15PC44C یک CPLD با 1600 گیت منطقی دارای 44 پایه I/O و تاخیر زمانی 15 نانو ثانیه از مدل XC9500 می باشد.

  موجودی انبار 15 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  1,090,000 ریال 1090000

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : PLCC-44
  Tpd زمان تاخیر (نانو ثانیه ) : 15
  مدل CPLD : XC9500
  حداکثر تعداد پین های I/O ( عدد ) : 44
  تعداد گیت های منطقی : 1600
  تعداد المان های منطقی / بلاک : 4
  تعداد Macrocells : 72
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 4.75
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 5.25
  دمای کاری(سانتیگراد) : 0°C ~ +70°C
 • EPM7128STC100-7

  آی سی EPM7128STC100-7 یک CPLD با 2500 گیت منطقی دارای 84 پایه I/O و تاخیر زمانی 7.5 نانو ثانیه از خانواده MAX® 7000S...

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : 100-TQFP
  Tpd زمان تاخیر (نانو ثانیه ) : 7.5
  مدل CPLD : MAX® 7000S
  حداکثر تعداد پین های I/O ( عدد ) : 84
  تعداد گیت های منطقی : 2500
  تعداد المان های منطقی / بلاک : 8
  تعداد Macrocells : 128
  نوع تغذیه : تغذیه تکی
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 4.75
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 5.25
  دمای کاری(سانتیگراد) : 0°C ~ +70°C
نمایش 1 - 26 از 26 قلم کالا
ارسال رایگان به سراسر کشور

ابزار و تجهیزات آزمایشگاهی

قطعات الکترونیکی و مخابراتی

قطعات پسیو

انواع کانکتور

تجهیزات شبکه و ارتباطات

مجوزها

سامانه تدارکات الکترونیک دولت

تدارکات الکترونیکی دولت
آی سی کالا عضو سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد، کاربرانی که از طریق این سامانه تمایل به خرید قطعات و تجهیزات الکترونیکی دارند، لطفا شماره مناقصه ( نیازمندی ) خود را اعلام نمایند تا اقدامات لازم انجام پذیرد.
پیشاپیش از حسن انتخاب شما سپاسگذاریم.

بازدید شده

هیچ کالایی به سبد خرید اضافه نگردیده است
بستن
مقایسه 0