فروشگاه قطعات الکترونیک

پردازنده سیگنال دیجیتال DSP
در این بخش انواع پردازنده های سیگنال دیجیتال DSP ارایه می گردد.
پردازنده سیگنال دیجیتال DSP

12 محصول وجود دارد.

 • آی سی TMS320C25FNL50 یک پردازنده سیگنال دیجیتال با 8K حافظه غیر فرار و 1K حافظه رم می باشد.

  موجودی انبار 7 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  309,000 ریال 309000

  مشخصات

  ولتاژتغذیه تکی (VDC) : 5
  ولتاژ I/O بر حسب (V) : 5
  نوع نصب : SMD
  نوع تغذیه : تغذیه تکی
  نوع ارتباط : سریال
  مقدار حافظه RAM (بیت) : 1024
  مدل DSP : Fixed Point
  دمای کاری(سانتیگراد) : 0°C ~ +70°C
  خانواده DSP : TMS320C2x
  حداکثر فرکانس کاری پردازنده ( مگاهرتز ) : 50
  حافظه غیر فرار (بیت) : 8K
  Package : PLCC-68
 • آی سی AK4588VQ یک 2/8 CHANNEL AUDIO CODEC WITH DIR با پکیج LQFP-88 می باشد.

  موجودی انبار 20 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  100,000 ریال 100000

  مشخصات

 • آی سی TMS320C30PPM40 یک پردازنده سیگنال دیجیتال با 16K حافظه غیر فرار و 8.25K حافظه رم می باشد.

  موجودی انبار 3 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  772,000 ریال 772000

  مشخصات

  ولتاژتغذیه تکی (VDC) : 5
  ولتاژ I/O بر حسب (V) : 5
  نوع نصب : SMD
  نوع تغذیه : تغذیه تکی
  نوع ارتباط : سریال
  مقدار حافظه RAM (بیت) : 8192
  مدل DSP : Floating Point
  دمای کاری(سانتیگراد) : 0°C ~ +85°C
  خانواده DSP : TMS320C3x
  حداکثر فرکانس کاری پردازنده ( مگاهرتز ) : 40
  حافظه غیر فرار (بیت) : 16K
  Package : PQFP-208
 • آی سی TMS320C50PQ80 یک پردازنده سیگنال دیجیتال با 4K حافظه غیر فرار و 20K حافظه رم می باشد.

  موجودی انبار 18 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  803,000 ریال 803000

  مشخصات

  ولتاژتغذیه تکی (VDC) : 5
  ولتاژ I/O بر حسب (V) : 5
  نوع نصب : SMD
  نوع تغذیه : تغذیه تکی
  نوع ارتباط : سریال
  مقدار حافظه RAM (بیت) : 20480
  مدل DSP : Fixed Point
  دمای کاری(سانتیگراد) : 0°C ~ +70°C
  خانواده DSP : TMS320C5x
  حداکثر فرکانس کاری پردازنده ( مگاهرتز ) : 80
  حافظه غیر فرار (بیت) : 4K
  Package : BQFP-132
 • آی سی TMS320C6713BPYP200 یک پردازنده سیگنال دیجیتال با قابلیت اتصال حافظه غیر فرار External و 264K حافظه رم می باشد.

  موجودی انبار 20 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  1,976,000 ریال 1976000

  مشخصات

  ولتاژتغذیه تکی (VDC) : 1.2
  ولتاژ I/O بر حسب (V) : 3.3
  نوع نصب : SMD
  نوع تغذیه : تغذیه تکی
  نوع ارتباط : Host Interface, I²C, McASP, McBSP
  مقدار حافظه RAM (بیت) : 264000
  مدل DSP : Floating Point
  دمای کاری(سانتیگراد) : 0°C ~ +90°C
  خانواده DSP : TMS320C67x
  حداکثر فرکانس کاری پردازنده ( مگاهرتز ) : 200
  حافظه غیر فرار (بیت) : External
  Package : LQFP-208
 • آی سی TMS320F2812PGFA یک پردازنده سیگنال دیجیتال با 256K حافظه غیر فرار و 18K x 16 حافظه رم می باشد.

  موجودی انبار 20 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  1,698,000 ریال 1698000

  مشخصات

  ولتاژتغذیه تکی (VDC) : 1.9
  نوع نصب : SMD
  نوع تغذیه : تغذیه تکی
  نوع ارتباط : سریال
  نوع CPU : 32 بیت
  مقدار حافظه RAM (بیت) : 18K x 16
  مدل DSP : Fixed Point
  رزولوشن مبدل های آنالوگ به دیجیتال ( بیت ) : 12
  دمای کاری(سانتیگراد) : 40°C ~ +85°C-
  خانواده DSP : C2000
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 2
  حداکثر فرکانس کاری پردازنده ( مگاهرتز ) : 150
  حداکثر تعداد پین های I/O ( عدد ) : 56
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 1.81
  حافظه غیر فرار (بیت) : 256K
  تعداد مبدل های آنالوگ به دیجیتال : 16
  تعداد کانال های UART ( عدد ) : دارد
  تعداد کانال های TWI یا I2C ( عدد ) : دارد
  تعداد کانال های PWM ( عدد ) : دارد
  تعداد کانال های CAN ( عدد ) : دارد
  تعدا کانال های SPI ( عدد ) : دارد
  Package : LQFP-176
 • آی سی TMS320F28335PGFA یک پردازنده سیگنال دیجیتال با 512K حافظه غیر فرار و 34K x 16 حافظه رم می باشد.

  موجودی انبار 16 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  1,976,000 ریال 1976000

  مشخصات

  ولتاژتغذیه تکی (VDC) : 1.9
  نوع نصب : SMD
  نوع تغذیه : تغذیه تکی
  نوع ارتباط : سریال
  نوع CPU : 32 بیت
  مقدار حافظه RAM (بیت) : 34K x 16
  مدل DSP : Fixed Point
  رزولوشن مبدل های آنالوگ به دیجیتال ( بیت ) : 12
  دمای کاری(سانتیگراد) : 40°C ~ +85°C-
  خانواده DSP : C2000
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 2
  حداکثر فرکانس کاری پردازنده ( مگاهرتز ) : 150
  حداکثر تعداد پین های I/O ( عدد ) : 56
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 1.81
  حافظه غیر فرار (بیت) : 512K
  تعداد مبدل های آنالوگ به دیجیتال : 16
  تعداد کانال های UART ( عدد ) : دارد
  تعداد کانال های TWI یا I2C ( عدد ) : دارد
  تعداد کانال های PWM ( عدد ) : دارد
  تعداد کانال های CAN ( عدد ) : دارد
  تعدا کانال های SPI ( عدد ) : دارد
  Package : LQFP-176
 • آی سی TMS320VC5409PGE100 یک پردازنده سیگنال دیجیتال با 64K حافظه غیر فرار و 32K حافظه رم می باشد.

  موجودی انبار 20 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  1,492,000 ریال 1492000

  مشخصات

  ولتاژتغذیه تکی (VDC) : 1.8
  ولتاژ I/O بر حسب (V) : 3.3
  نوع نصب : SMD
  نوع تغذیه : تغذیه تکی
  نوع ارتباط : Host Interface, McBSP
  مقدار حافظه RAM (بیت) : 64000
  مدل DSP : Fixed Point
  دمای کاری(سانتیگراد) : 40°C ~ +100°C-
  خانواده DSP : TMS320C54x
  حداکثر فرکانس کاری پردازنده ( مگاهرتز ) : 100
  حافظه غیر فرار (بیت) : 32K
  Package : LQFP-144
 • آی سی TMS320VC5509APGE یک پردازنده سیگنال دیجیتال با 64K حافظه غیر فرار و 256K حافظه رم می باشد.

  موجودی انبار 20 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  1,852,000 ریال 1852000

  مشخصات

  ولتاژتغذیه تکی (VDC) : 1.6
  ولتاژ I/O بر حسب (V) : 3.3
  نوع نصب : SMD
  نوع تغذیه : تغذیه تکی
  نوع ارتباط : Host Interface, McBSP
  مقدار حافظه RAM (بیت) : 256K
  مدل DSP : Fixed Point
  دمای کاری(سانتیگراد) : 40°C ~ +85°C-
  خانواده DSP : TMS320C55x
  حداکثر فرکانس کاری پردازنده ( مگاهرتز ) : 200
  حافظه غیر فرار (بیت) : 64K
  Package : LQFP-144
 • آی سی TMS320VC5416PGE120 یک پردازنده سیگنال دیجیتال با 32K حافظه غیر فرار و 256K حافظه رم می باشد.

  موجودی انبار 5 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  515,000 ریال 515000

  مشخصات

  ولتاژتغذیه تکی (VDC) : 1.5
  ولتاژ I/O بر حسب (V) : 3.3
  نوع نصب : SMD
  نوع تغذیه : تغذیه تکی
  نوع ارتباط : Host Interface, McBSP
  مقدار حافظه RAM (بیت) : 256K
  مدل DSP : Fixed Point
  دمای کاری(سانتیگراد) : 40°C ~ +100°C-
  خانواده DSP : TMS320C54x
  حداکثر فرکانس کاری پردازنده ( مگاهرتز ) : 120
  حافظه غیر فرار (بیت) : 32K
  Package : LQFP-144
 • آی سی SM320C6455BGTZSEP یک DSP با نرخ کلاک 1 گیگاهرتز با 2.1 مگابایت حافظه RAM و 32kB حافظه غیر فرار می باشد. موجود...

  موجودی انبار 10 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  20,000,000 ریال 20000000

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  نوع تغذیه : تغذیه تکی
  نوع ارتباط : Host Interface, I²C, McBSP, PCI, UTOPIA
  مقدار حافظه RAM (بیت) : 2.1M
  مدل DSP : Fixed Point
  دمای کاری(سانتیگراد) : 40°C ~ +105°C-
  خانواده DSP : TMS320C645x
  حداکثر فرکانس کاری پردازنده ( مگاهرتز ) : 1000
  حافظه غیر فرار (بیت) : 32K
  Package : FCBGA-697
 • آی سی AK4527BVQ یک   HIGH PERFORMANCE MULTI-CHANNEL AUDIO CODE با پکیج QFP-44 می باشد.

  موجودی انبار 10 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  200,000 ریال 200000

  مشخصات

نمایش 1 - 12 از 12 قلم کالا

فهرست محصولات

بازدید شده

بدون محصول
بستن
مقایسه 0