فروشگاه قطعات الکترونیک

مبدل های دیجیتال به آنالوگ DAC

در این شاخه آی سی های مبدل دیجیتال به آنالوگ وجود دارد

مبدل های دیجیتال به آنالوگ DAC

115 کالا

جستجوی هوشمند مبدل دیجیتال به آنالوگ

رزولوشن مبدل دیجیتال به آنالوگ ( تعداد بیت )

تعداد مبدل های دیجیتال به آنالوگ ( عدد )

دیفرانسیل خروجی

در صفحه
 • AD669BRZ

  مشخصات

  وضعیت تولید : فعال
  نوع نصب : SMD
  Package : SOIC-28
  نوع : صنعتی
  نوع مرجع ( Reference Type ) : خارجی, داخلی
  زمان پایداری ( Settling Time ) : 13µs
  نوع ارتباط : Parallel
  رزولوشن مبدل دیجیتال به آنالوگ ( تعداد بیت ) : 16
  تعداد مبدل های دیجیتال به آنالوگ ( عدد ) : 1
  INL Error (LSB) : ±1
  DNL Error (LSB) : ±2 (Max), ±2 (Max)
  دیفرانسیل خروجی : ندارد
  نوع معماری : R-2R
  نوع عملکرد ( Function Type) : Monolithic 16-Bit DACPORT
  نوع خروجی : Voltage - Buffered
  حداکثر جریان خروجی (میلی آمپر) : 5
  حداکثر جریان - تغذیه (میلی آمپر) : 18
  حداکثر توان مصرفی ، Power Dissipation ( میلی وات ) : 1000
  نوع تغذیه : تعذیه دوبل
  ولتاژ تغذیه آنالوگ (ولت) : ±13.5 to 16.5
  ولتاژ تغذیه دیجیتال (ولت) : 5
  حداکثر ولتاژ تغذیه دوبل (±) (ولت) : 17
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 85
 • AD7804BN

  مشخصات

  وضعیت تولید : توقف تولید
  نوع نصب : DIP
  Package : DIP-16
  نوع مرجع ( Reference Type ) : خارجی, داخلی
  زمان پایداری ( Settling Time ) : 4µs
  نوع ارتباط : SPI
  رزولوشن مبدل دیجیتال به آنالوگ ( تعداد بیت ) : 10
  تعداد مبدل های دیجیتال به آنالوگ ( عدد ) : 4
  DAC Speed (KSPS) : 667
  DNL Error (LSB) : ±3 (Max), ±0.125
  دیفرانسیل خروجی : ندارد
  نوع عملکرد ( Function Type) : مبدل دیجیتال به آنالوگ ( DAC ) (D to A )
  نوع خروجی : Voltage - Buffered
  حداکثر توان مصرفی ، Power Dissipation ( میلی وات ) : 66
  ولتاژ تغذیه آنالوگ (ولت) : 3 to 5.5
  ولتاژ تغذیه دیجیتال (ولت) : 3 to 5.5
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 3
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 5.5
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 85
 • AD420ANZ-32

  مشخصات

  وضعیت تولید : فعال
  نوع نصب : DIP
  Package : DIP-24
  نوع مرجع ( Reference Type ) : خارجی, داخلی
  زمان پایداری ( Settling Time ) : 3ms
  نوع ارتباط : SPI
  رزولوشن مبدل دیجیتال به آنالوگ ( تعداد بیت ) : 16
  تعداد مبدل های دیجیتال به آنالوگ ( عدد ) : 1
  دیفرانسیل خروجی : ندارد
  نوع معماری : Sigma-Delta
  نوع خروجی : Voltage or Current - Buffered
  ولتاژ تغذیه آنالوگ (ولت) : 12 to 32
  ولتاژ تغذیه دیجیتال (ولت) : 12 to 32
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 85
 • AD420AR-32

  مشخصات

  وضعیت تولید : توقف تولید
  نوع نصب : SMD
  Package : SOIC-24
  نوع مرجع ( Reference Type ) : خارجی, داخلی
  زمان پایداری ( Settling Time ) : 3ms
  نوع ارتباط : SPI
  رزولوشن مبدل دیجیتال به آنالوگ ( تعداد بیت ) : 16
  تعداد مبدل های دیجیتال به آنالوگ ( عدد ) : 1
  دیفرانسیل خروجی : ندارد
  نوع معماری : Sigma-Delta
  نوع خروجی : Voltage or Current - Buffered
  ولتاژ تغذیه آنالوگ (ولت) : 12 to 32
  ولتاژ تغذیه دیجیتال (ولت) : 12 to 32
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 85
 • AD669ANZ

  مشخصات

  وضعیت تولید : فعال
  نوع نصب : DIP
  Package : DIP-28
  نوع مرجع ( Reference Type ) : خارجی, داخلی
  زمان پایداری ( Settling Time ) : 13µs
  نوع ارتباط : Parallel
  رزولوشن مبدل دیجیتال به آنالوگ ( تعداد بیت ) : 16
  تعداد مبدل های دیجیتال به آنالوگ ( عدد ) : 1
  DNL Error (LSB) : ±4 (Max), ±4 (Max)
  دیفرانسیل خروجی : ندارد
  نوع معماری : R-2R
  نوع خروجی : Voltage - Buffered
  ولتاژ تغذیه آنالوگ (ولت) : ±13.5 to 16.5
  ولتاژ تغذیه دیجیتال (ولت) : 5
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 85
 • AD7568BP

  مشخصات

  وضعیت تولید : توقف تولید
  نوع نصب : SMD
  Package : PLCC-44 (16.59x16.59)
  نوع مرجع ( Reference Type ) : خارجی
  زمان پایداری ( Settling Time ) : 500ns (Typ)
  نوع ارتباط : SPI
  رزولوشن مبدل دیجیتال به آنالوگ ( تعداد بیت ) : 12
  تعداد مبدل های دیجیتال به آنالوگ ( عدد ) : 8
  DNL Error (LSB) : ±0.5 (Max), ±0.9 (Max)
  دیفرانسیل خروجی : دارد
  نوع معماری : R-2R
  نوع خروجی : Current - Unbuffered
  ولتاژ تغذیه آنالوگ (ولت) : 5
  ولتاژ تغذیه دیجیتال (ولت) : 5
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 85
 • DAC8830ICD

  مشخصات

  وضعیت تولید : توقف تولید
  نوع نصب : SMD
  Package : SOIC-8
  تعداد بیت : 16
  نرخ نمونه برداری (Mhz) : 1
  نوع مرجع ( Reference Type ) : خارجی
  زمان پایداری ( Settling Time ) : 1µs (Typ)
  نوع ارتباط : SPI
  رزولوشن مبدل دیجیتال به آنالوگ ( تعداد بیت ) : 16
  تعداد مبدل های دیجیتال به آنالوگ ( عدد ) : 1
  DNL Error (LSB) : ±0.5, ±0.5
  دیفرانسیل خروجی : ندارد
  نوع معماری : R-2R
  نوع خروجی : Voltage - Unbuffered
  حداکثر جریان - تغذیه (میلی آمپر) : 0.005
  حداکثر توان مصرفی ، Power Dissipation ( میلی وات ) : 0.015
  نوع تغذیه : تغذیه تکی
  ولتاژ تغذیه آنالوگ (ولت) : 2.7 to 5.5
  ولتاژ تغذیه دیجیتال (ولت) : 2.7 to 5.5
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 2.7
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 5.5
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 85
 • DAC7612UB

  مشخصات

  وضعیت تولید : فعال
  نوع نصب : SMD
  Package : SOIC-8
  نوع مرجع ( Reference Type ) : داخلی
  زمان پایداری ( Settling Time ) : 7µs (Typ)
  نوع ارتباط : SPI
  رزولوشن مبدل دیجیتال به آنالوگ ( تعداد بیت ) : 12
  تعداد مبدل های دیجیتال به آنالوگ ( عدد ) : 2
  DNL Error (LSB) : ±0.25, ±0.25
  دیفرانسیل خروجی : ندارد
  نوع معماری : R-2R
  نوع خروجی : Voltage - Buffered
  ولتاژ تغذیه آنالوگ (ولت) : 5
  ولتاژ تغذیه دیجیتال (ولت) : 5
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 85
 • ADV7125KSTZ-50

  مشخصات

  وضعیت تولید : فعال
  نوع نصب : SMD
  Package : LQFP-48-7x7mm
  نوع مرجع ( Reference Type ) : خارجی, داخلی
  نوع ارتباط : Parallel
  رزولوشن مبدل دیجیتال به آنالوگ ( تعداد بیت ) : 8
  تعداد مبدل های دیجیتال به آنالوگ ( عدد ) : 3
  DNL Error (LSB) : ±0.5, ±0.25
  دیفرانسیل خروجی : دارد
  نوع معماری : Current Source
  نوع خروجی : Current - Unbuffered
  ولتاژ تغذیه آنالوگ (ولت) : 3 to 3.6, 5
  ولتاژ تغذیه دیجیتال (ولت) : 3 to 3.6, 5
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 85
 • AD9958BCPZ

  مشخصات

  وضعیت تولید : فعال
  نوع نصب : SMD
  Package : LFCSP-56
  نوع مرجع ( Reference Type ) : خارجی
  زمان پایداری ( Settling Time ) : 500 MSPS
  نوع ارتباط : SPI, DSP
  رزولوشن مبدل دیجیتال به آنالوگ ( تعداد بیت ) : 10
  تعداد مبدل های دیجیتال به آنالوگ ( عدد ) : 2
  DNL Error (LSB) : ±1, ±0.5
  دیفرانسیل خروجی : ندارد
  نوع خروجی : Voltage-Buffered
  ولتاژ تغذیه آنالوگ (ولت) : 4
  ولتاژ تغذیه دیجیتال (ولت) : −0.7 to 4
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 85
 • AD9777BSVZ

  مشخصات

  وضعیت تولید : فعال
  نوع نصب : SMD
  Package : TQFP-EP-80-12x12
  نوع مرجع ( Reference Type ) : خارجی, داخلی
  زمان پایداری ( Settling Time ) : 11µs (Typ)
  نوع ارتباط : Parallel
  رزولوشن مبدل دیجیتال به آنالوگ ( تعداد بیت ) : 16
  تعداد مبدل های دیجیتال به آنالوگ ( عدد ) : 2
  DNL Error (LSB) : ±6, ±3
  دیفرانسیل خروجی : دارد
  نوع معماری : Oversampling Interpolating DAC
  نوع خروجی : Current - Unbuffered
  ولتاژ تغذیه آنالوگ (ولت) : 3.1 to 3.5
  ولتاژ تغذیه دیجیتال (ولت) : 3.1 to 3.5
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 85
 • AD9767ASTZ

  مشخصات

  وضعیت تولید : فعال
  نوع نصب : SMD
  Package : LQFP-48-7x7mm
  تعداد بیت : 14
  تعداد مبدل های آنالوگ به دیجیتال : 2
  نوع مرجع ( Reference Type ) : خارجی, داخلی
  زمان پایداری ( Settling Time ) : 35ns (Typ)
  نوع ارتباط : Parallel
  رزولوشن مبدل دیجیتال به آنالوگ ( تعداد بیت ) : 14
  تعداد مبدل های دیجیتال به آنالوگ ( عدد ) : 2
  DNL Error (LSB) : ±1.5, ±1
  دیفرانسیل خروجی : دارد
  نوع معماری : Current Source
  نوع خروجی : Current - Unbuffered
  نوع تغذیه : تغذیه تکی
  ولتاژ تغذیه آنالوگ (ولت) : 3 to 5.5
  ولتاژ تغذیه دیجیتال (ولت) : 2.7 to 5.5
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 3
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 5.5
  حداقل ولتاژ تغذیه آنالوگ تکی (ولت) : 2.7
  حداکثر ولتاژ تغذیه آنالوگ تکی (ولت) : 5.5
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 85
 • AD974AN

  مشخصات

  وضعیت تولید : فعال
  نوع نصب : DIP
  Package : DIP-28
  نوع مرجع ( Reference Type ) : خارجی
  زمان پایداری ( Settling Time ) : 200 Ksps
  نوع ارتباط : SPI, DSP
  رزولوشن مبدل دیجیتال به آنالوگ ( تعداد بیت ) : 16
  تعداد مبدل های دیجیتال به آنالوگ ( عدد ) : 4
  DNL Error (LSB) : ±2.0, +1.75
  دیفرانسیل خروجی : دارد
  نوع خروجی : Voltage-Buffered
  ولتاژ تغذیه آنالوگ (ولت) : 0 to 4, 0 to 5 and 610 V
  ولتاژ تغذیه دیجیتال (ولت) : VDIG + 0.3
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 85
 • AD9744ARU

  مشخصات

  وضعیت تولید : فعال
  نوع نصب : SMD
  Package : TSSOP-28(HTSSOP-28)
  نوع مرجع ( Reference Type ) : خارجی, داخلی
  زمان پایداری ( Settling Time ) : 11ns (Typ)
  نوع ارتباط : Parallel
  رزولوشن مبدل دیجیتال به آنالوگ ( تعداد بیت ) : 14
  تعداد مبدل های دیجیتال به آنالوگ ( عدد ) : 1
  DNL Error (LSB) : ±0.8, ±0.5
  دیفرانسیل خروجی : دارد
  نوع معماری : Current Source
  نوع خروجی : Current - Unbuffered
  ولتاژ تغذیه آنالوگ (ولت) : 2.7 to 3.6
  ولتاژ تغذیه دیجیتال (ولت) : 2.7 to 3.6
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 85
 • AD7948BN

  مشخصات

  وضعیت تولید : توقف تولید
  نوع نصب : DIP
  Package : DIP-20
  نوع مرجع ( Reference Type ) : خارجی
  زمان پایداری ( Settling Time ) : 600µs (Typ)
  نوع ارتباط : Parallel
  رزولوشن مبدل دیجیتال به آنالوگ ( تعداد بیت ) : 12
  تعداد مبدل های دیجیتال به آنالوگ ( عدد ) : 1
  DNL Error (LSB) : ±0.5 (Max), ±0.5 (Max)
  دیفرانسیل خروجی : ندارد
  نوع معماری : R-2R
  نوع خروجی : Current - Unbuffered
  ولتاژ تغذیه آنالوگ (ولت) : 5
  ولتاژ تغذیه دیجیتال (ولت) : 5
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 85
 • AD7804BRZ

  مشخصات

  وضعیت تولید : فعال
  نوع نصب : SMD
  Package : SOIC-16
  نوع مرجع ( Reference Type ) : خارجی, داخلی
  زمان پایداری ( Settling Time ) : 4µs
  نوع ارتباط : SPI
  رزولوشن مبدل دیجیتال به آنالوگ ( تعداد بیت ) : 10
  تعداد مبدل های دیجیتال به آنالوگ ( عدد ) : 4
  DAC Speed (KSPS) : 667
  DNL Error (LSB) : ±3 (Max), ±0.125
  دیفرانسیل خروجی : ندارد
  نوع عملکرد ( Function Type) : مبدل آنالوگ به دیجیتال ( ADC ) ( A to D )
  نوع خروجی : Voltage - Buffered
  حداکثر توان مصرفی ، Power Dissipation ( میلی وات ) : 66
  نوع تغذیه : تغذیه تکی
  ولتاژ تغذیه آنالوگ (ولت) : 3 to 5.5
  ولتاژ تغذیه دیجیتال (ولت) : 3 to 5.5
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 3
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 5.5
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 85
 • AD7548JN

  مشخصات

  وضعیت تولید : توقف تولید
  نوع نصب : DIP
  Package : DIP-20
  نوع مرجع ( Reference Type ) : خارجی
  زمان پایداری ( Settling Time ) : 1.5µs (Typ)
  نوع ارتباط : Parallel
  رزولوشن مبدل دیجیتال به آنالوگ ( تعداد بیت ) : 12
  تعداد مبدل های دیجیتال به آنالوگ ( عدد ) : 1
  DNL Error (LSB) : ±1 (Max), ±1 (Max)
  دیفرانسیل خروجی : ندارد
  نوع معماری : R-2R
  نوع خروجی : Current - Unbuffered
  ولتاژ تغذیه آنالوگ (ولت) : 5, 11.4 to 15.75
  ولتاژ تغذیه دیجیتال (ولت) : 5, 11.4 to 15.75
  دمای کاری(سانتیگراد) : 0 to 70
 • AD7537JR

  مشخصات

  وضعیت تولید : توقف تولید
  نوع نصب : SMD
  Package : SOIC-24
  نوع مرجع ( Reference Type ) : خارجی
  زمان پایداری ( Settling Time ) : 1.5µs
  نوع ارتباط : Parallel
  رزولوشن مبدل دیجیتال به آنالوگ ( تعداد بیت ) : 12
  تعداد مبدل های دیجیتال به آنالوگ ( عدد ) : 2
  DNL Error (LSB) : ±1 (Max), ±1 (Max)
  دیفرانسیل خروجی : ندارد
  نوع معماری : R-2R
  نوع خروجی : Current - Unbuffered
  ولتاژ تغذیه آنالوگ (ولت) : 10.8 to 16.5
  ولتاژ تغذیه دیجیتال (ولت) : 10.8 to 16.5
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 85
 • AD7534JN

  مشخصات

  وضعیت تولید : فعال
  نوع نصب : DIP
  Package : DIP-20
  نوع مرجع ( Reference Type ) : خارجی
  زمان پایداری ( Settling Time ) : 1.5µs
  نوع ارتباط : Parallel
  رزولوشن مبدل دیجیتال به آنالوگ ( تعداد بیت ) : 14
  تعداد مبدل های دیجیتال به آنالوگ ( عدد ) : 1
  DNL Error (LSB) : ±2 (Max), ±1 (Max)
  دیفرانسیل خروجی : ندارد
  نوع معماری : R-2R
  نوع خروجی : Current - Unbuffered
  ولتاژ تغذیه آنالوگ (ولت) : 11.4 to 15.75
  ولتاژ تغذیه دیجیتال (ولت) : 11.4 to 15.75
  دمای کاری(سانتیگراد) : 0 to 70
 • AD7520

  مشخصات

  وضعیت تولید : توقف تولید
  نوع نصب : DIP
  Package : DIP-16
  نوع مرجع ( Reference Type ) : خارجی
  زمان پایداری ( Settling Time ) : 500ns
  نوع ارتباط : SPI, DSP
  رزولوشن مبدل دیجیتال به آنالوگ ( تعداد بیت ) : 10,12
  تعداد مبدل های دیجیتال به آنالوگ ( عدد ) : 2
  DNL Error (LSB) : 1.2
  دیفرانسیل خروجی : دارد
  نوع خروجی : Current - Unbuffered
  ولتاژ تغذیه آنالوگ (ولت) : 17
  دمای کاری(سانتیگراد) : -55 to 125
 • AD7495ARMZ

  مشخصات

  وضعیت تولید : فعال
  نوع نصب : SMD
  Package : MSOP-8
  نوع مرجع ( Reference Type ) : خارجی
  زمان پایداری ( Settling Time ) : 1µs (Typ)
  نوع ارتباط : SPI, DSP
  رزولوشن مبدل دیجیتال به آنالوگ ( تعداد بیت ) : 12
  تعداد مبدل های دیجیتال به آنالوگ ( عدد ) : 1
  دیفرانسیل خروجی : ندارد
  نوع خروجی : Single Ended
  ولتاژ تغذیه آنالوگ (ولت) : 2.7 to 5.25
  ولتاژ تغذیه دیجیتال (ولت) : 2.7 to 5.25
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 85
 • AD7245JN

  مشخصات

  وضعیت تولید : توقف تولید
  نوع نصب : DIP
  Package : DIP-24
  نوع مرجع ( Reference Type ) : داخلی
  زمان پایداری ( Settling Time ) : 5µs, 10µs
  نوع ارتباط : Parallel
  رزولوشن مبدل دیجیتال به آنالوگ ( تعداد بیت ) : 12
  تعداد مبدل های دیجیتال به آنالوگ ( عدد ) : 1
  DNL Error (LSB) : ±1 (Max), ±1 (Max)
  دیفرانسیل خروجی : ندارد
  نوع معماری : R-2R
  نوع خروجی : Voltage - Buffered
  ولتاژ تغذیه آنالوگ (ولت) : ±14.25 to 15.75
  ولتاژ تغذیه دیجیتال (ولت) : 14.25 to 15.75
  دمای کاری(سانتیگراد) : 0 to 70
 • AD7228KN

  مشخصات

  وضعیت تولید : فعال
  نوع نصب : DIP
  Package : DIP-24
  نوع مرجع ( Reference Type ) : خارجی
  زمان پایداری ( Settling Time ) : 5µs, 7µs
  نوع ارتباط : Parallel
  رزولوشن مبدل دیجیتال به آنالوگ ( تعداد بیت ) : 8
  تعداد مبدل های دیجیتال به آنالوگ ( عدد ) : 8
  DNL Error (LSB) : ±1 (Max), ±1 (Max)
  دیفرانسیل خروجی : ندارد
  نوع معماری : R-2R
  نوع خروجی : Voltage - Buffered
  ولتاژ تغذیه آنالوگ (ولت) : 10.8 to 16.5, -5
  ولتاژ تغذیه دیجیتال (ولت) : 13.5 to 16.5
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 85
 • AD7228ABR

  مشخصات

  وضعیت تولید : فعال
  نوع نصب : SMD
  Package : SOIC-24
  نوع مرجع ( Reference Type ) : خارجی
  زمان پایداری ( Settling Time ) : 5µs, 7µs
  نوع ارتباط : Parallel
  رزولوشن مبدل دیجیتال به آنالوگ ( تعداد بیت ) : 8
  تعداد مبدل های دیجیتال به آنالوگ ( عدد ) : 8
  DNL Error (LSB) : ±1 (Max), ±1 (Max)
  دیفرانسیل خروجی : ندارد
  نوع معماری : R-2R
  نوع خروجی : Voltage - Buffered
  نوع تغذیه : تغذیه تکی
  ولتاژ تغذیه آنالوگ (ولت) : 10.8 to 16.5, ±5
  ولتاژ تغذیه دیجیتال (ولت) : 13.5 to 16.5
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 13.5
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 16.5
  حداقل ولتاژ تغذیه آنالوگ تکی (ولت) : 10.8
  حداکثر ولتاژ تغذیه آنالوگ تکی (ولت) : 16.5
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 85
نمایش 73 - 96 از 115 قلم کالا

دسته‌بندی کالاها

بازدید شده

هیچ کالایی به سبد خرید اضافه نگردیده است
بستن
مقایسه 0