فروشگاه قطعات الکترونیک

گیت ها و انواع آی سی های منطقی

در این شاخه  گیت ها و انواع  آی سی های منطقی و با کاربرد دیجیتال مثل آی سی های سری 74xx و . . .  قرار دارد.

 گیت ها و انواع آی سی های منطقی

951 محصول وجود دارد.

در صفحه
 • آی سی MC14049 یک بافر / اینورتر 6 تایی می باشد.

  مشخصات

  حداکثر زمان خیز خروجی، Output Rise Time در ولتاژ 4.5 ولت ( نانو ثانیه ) : 160
  حداکثر زمان فرود خروجی، Output Fall Time در ولتاژ 4.5 ولت ( نانو ثانیه ) : 60
  نوع نصب : SMD
  نوع عملکرد ( Function Type) : اینورتر(NOT) شش عددی (HEX)
  نوع تغذیه : تغذیه تکی
  دمای کاری(سانتیگراد) : 40°C ~ +85°C-
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 18
  حداکثر توان مصرفی ، Power Dissipation ( میلی وات ) : 800
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 3
  تعداد ورودی ها : 6 عدد
  تعداد مدارات : 6
  Package : SOIC-16
 • آی سی HT46R47 یک A/D Type 8-Bit MCU می باشد.

  موجودی انبار 42 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  3,000 تومان 3000

  مشخصات

  نوع نصب : DIP
 • آی سی 74HC273AN یک Octal D flip-flop with common clock and reset, high-performance silicon-gate CMOS نوع dip می باشد.

  موجودی انبار 200 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  600 تومان 600

  مشخصات

  نوع نصب : DIP
  نوع : تجاری
  Package : DIP-20
 • آی سی 74LS245 یک بافر نوع SMD با پکیج TSSOP 16 می باشد .

  موجودی انبار 200 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 4 قلم
  800 تومان 800

  مشخصات

  نوع نصب : DIP
 • آی سی 4013 یا HEF4013 یک فلیپ - فلاپ دوتایی است.

  مشخصات

  نوع تغذیه : تغذیه تکی
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 15
  حداکثر فرکانس کلاک ( مگاهرتز ) : 40
  حداکثر جریان خروجی (میلی آمپر) : 2.4
  حداکثر جریان - تغذیه (میلی آمپر) : 50
  حداکثر توان مصرفی ، Power Dissipation ( میلی وات ) : 700
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 3
 • آی سی 4013 یا HCC4013 یک فلیپ - فلاپ دوتایی است.

  موجودی انبار 34 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  11,300 تومان 11300

  مشخصات

  نوع نصب : DIP
  نوع عملکرد ( Function Type) : فلیپ - فلاپ
  نوع تغذیه : تغذیه تکی
  دمای کاری(سانتیگراد) : 0°C ~ +70°C
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 15
  حداکثر فرکانس کلاک ( مگاهرتز ) : 40
  حداکثر توان مصرفی ، Power Dissipation ( میلی وات ) : 700
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 3
  Package : DIP-14
 • آی سی 4049 یا CD4049 یک بافر اینورتر 6 تایی است.

  مشخصات

  tpHLمقدار تاخیر انتشار High به Low ( نانو ثانیه ) : 70
  tpLHمقدار تاخیر انتشار Low به High ( نانو ثانیه ) : 100
  نوع نصب : DIP
  نوع عملکرد ( Function Type) : بافر اینورتر 6 عددی
  نوع تغذیه : تغذیه تکی
  نوع : صنعتی
  دمای کاری(سانتیگراد) : 55°C ~ +125°C-
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 15
  حداکثر جریان خروجی (میلی آمپر) : 2.4
  تعداد ورودی ها : 6 عدد
  تعداد مدارات : 6
  Package : DIP-16
 • آی سی CD4093 یا 4093 دارای 4 کانال گیت NAND اشمیت ترگر با 2 ورودی می باشد.

  مشخصات

  حداکثر مقدار تاخیر انتشار سیگنال ورودی به خروجی ( نانو ثانیه ) : 450
  نوع نصب : DIP
  نوع عملکرد ( Function Type) : گیت NAND دو ورودی 4 کاناله اشمیت تریگر
  نوع تغذیه : تغذیه تکی
  دمای کاری(سانتیگراد) : 40°C ~ +125°C-
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 18
  حداکثر توان مصرفی ، Power Dissipation ( میلی وات ) : 700
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 3
  تعداد ورودی ها : 8 عدد
  تعداد مدارات : 4
  Package : DIP-14
 • آی سی SN54LS00 یا 54LS00 یا 74LS00 یا 74xx00 از نوع نظامی بوده و دارای 4 عدد گیت NAND که هرکدام 2 ورودی دارند می باشد.

  موجودی انبار 47 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  17,500 تومان 17500

  مشخصات

  tpHLمقدار تاخیر انتشار High به Low ( نانو ثانیه ) : 15
  tpLHمقدار تاخیر انتشار Low به High ( نانو ثانیه ) : 15
  نوع نصب : DIP
  نوع عملکرد ( Function Type) : گیت NAND دو ورودی 4 کاناله
  نوع تغذیه : تغذیه تکی
  دمای کاری(سانتیگراد) : 55°C ~ +125°C-
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 5.5
  حداکثر جریان خروجی (میلی آمپر) : 4
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 4.5
  تعداد ورودی ها : 2 عدد
  تعداد مدارات : 4
  Package : DIP-14
 • آی سی 74ACT04 یا 74xx04 یا 7404 دارای 6 عدد گیت NOT می باشد.

  موجودی انبار 4 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  2,000 تومان 2000

  مشخصات

  tpHLمقدار تاخیر انتشار High به Low ( نانو ثانیه ) : 8
  tpLHمقدار تاخیر انتشار Low به High ( نانو ثانیه ) : 8
  نوع نصب : SMD
  نوع عملکرد ( Function Type) : اینورتر(NOT) شش عددی (HEX)
  نوع تغذیه : تغذیه تکی
  دمای کاری(سانتیگراد) : 40°C ~ +85°C-
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 7
  تعداد ورودی ها : 6 عدد
  تعداد مدارات : 6
  Package : SOIC-14
 • آی سی 74HC04 یا 74xx04 یا 7404 یک اینورتر (NOT) شش تایی می باشد که از نوع نظامی است.

  موجودی انبار 50 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  17,500 تومان 17500

  مشخصات

  حداکثر زمان خیز خروجی، Output Rise Time در ولتاژ 4.5 ولت ( نانو ثانیه ) : 6
  حداکثر زمان فرود خروجی، Output Fall Time در ولتاژ 4.5 ولت ( نانو ثانیه ) : 6
  حداکثر مقدار تاخیر انتشار سیگنال ورودی به خروجی ( نانو ثانیه ) : 125
  نوع نصب : DIP
  نوع عملکرد ( Function Type) : اینورتر(NOT) شش عددی (HEX)
  نوع تغذیه : تغذیه تکی
  دمای کاری(سانتیگراد) : 55°C ~ +125°C-
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 7
  حداکثر جریان - تغذیه (میلی آمپر) : 50
  تعداد ورودی ها : 6 عدد
  تعداد مدارات : 6
  Package : DIP-14
 • آی سی 74HC04 یا 74xx04 یا 7404 یا CD74HC04E دارای 6 عدد گیت اینورتر (NOT) می باشد و از نوع CMOS و پرسرعت است. 

  موجودی انبار 34 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  3,000 تومان 3000

  مشخصات

  tpHLمقدار تاخیر انتشار High به Low ( نانو ثانیه ) : 20
  tpLHمقدار تاخیر انتشار Low به High ( نانو ثانیه ) : 20
  حداکثر زمان خیز خروجی، Output Rise Time در ولتاژ 4.5 ولت ( نانو ثانیه ) : 6
  حداکثر زمان فرود خروجی، Output Fall Time در ولتاژ 4.5 ولت ( نانو ثانیه ) : 6
  حداکثر مقدار تاخیر انتشار سیگنال ورودی به خروجی ( نانو ثانیه ) : 130
  نوع نصب : DIP
  نوع عملکرد ( Function Type) : اینورتر(NOT) شش عددی (HEX)
  نوع تغذیه : تغذیه تکی
  دمای کاری(سانتیگراد) : 40°C ~ +85°C-
  حداکثر ولتاژ تغذیه دوبل (±) (ولت) : 7
  حداکثر جریان - تغذیه (میلی آمپر) : 50
  تعداد ورودی ها : 6 عدد
  تعداد مدارات : 6
  Package : DIP-14
 • آی سی 74HC04 یا 74xx04 یا 7404  یا MM74HC04 دارای 6 عدد اینورتر(NOT) بافر شده می باشد.

  موجودی انبار 4 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  800 تومان 800

  مشخصات

  tpHLمقدار تاخیر انتشار High به Low ( نانو ثانیه ) : 15
  tpLHمقدار تاخیر انتشار Low به High ( نانو ثانیه ) : 15
  نوع نصب : DIP
  نوع عملکرد ( Function Type) : اینورتر(NOT) شش عددی (HEX)
  نوع تغذیه : تغذیه تکی
  نوع : تجاری
  دمای کاری(سانتیگراد) : 40°C ~ +85°C-
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 7
  حداکثر جریان - تغذیه (میلی آمپر) : 50
  حداکثر توان مصرفی ، Power Dissipation ( میلی وات ) : 600
  جریان - بایاس ورودی : 1000
  تعداد مدارات : 6
  Package : DIP-14
 • آی سی 74LS05 یا 74xx05 یا 7405 یا SN54LS05 دارای شش عدد گیت اینورتر NOT با خروجی های Open Collector می باشد.این آی سی...

  موجودی انبار 13 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  900 تومان 900

  مشخصات

  tpHLمقدار تاخیر انتشار High به Low ( نانو ثانیه ) : 15
  tpLHمقدار تاخیر انتشار Low به High ( نانو ثانیه ) : 20
  نوع نصب : DIP
  نوع عملکرد ( Function Type) : اینورتر(NOT) شش عددی (HEX)
  نوع تغذیه : تغذیه تکی
  نوع : نظامی
  دمای کاری(سانتیگراد) : 55°C ~ +125°C-
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 7
  حداکثر جریان خروجی (میلی آمپر) : 8
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 4.5
  تعداد مدارات : 6
  Package : DIP-14
 • آی سی 74LS09 یا 74xx09 یا 7409 یا M54LS09 دارای 4 عدد گیت AND که 2 ورودی دارند می باشد.و خروجی های آن OPEN-COLLECTOR...

  مشخصات

  tpHLمقدار تاخیر انتشار High به Low ( نانو ثانیه ) : 8
  tpLHمقدار تاخیر انتشار Low به High ( نانو ثانیه ) : 8
  نوع نصب : DIP
  نوع عملکرد ( Function Type) : گیت AND با 4 کانال و 2 ورودی
  نوع تغذیه : تغذیه تکی
  نوع : تجاری
  دمای کاری(سانتیگراد) : 0°C ~ +70°C
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 7
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 4.5
  تعداد مدارات : 4
  Package : DIP-14
 • آی سی 74LS09 یا 74xx09 یا95 یا HD54LS09  دارای 4 عدد گیت AND که 2 ورودی دارند می باشد. و خروجی های آن OPEN-COLLECTOR...

  مشخصات

  tpHLمقدار تاخیر انتشار High به Low ( نانو ثانیه ) : 8
  tpLHمقدار تاخیر انتشار Low به High ( نانو ثانیه ) : 8
  نوع نصب : DIP
  نوع عملکرد ( Function Type) : گیت AND با 4 کانال و 2 ورودی
  نوع تغذیه : تغذیه تکی
  نوع : تجاری
  دمای کاری(سانتیگراد) : 0°C ~ +70°C
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 7
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 4.5
  تعداد مدارات : 4
  Package : DIP-14
 • آی سی 74HC14 یا 74xx14 یا 7414 یا MM74HC14 دارای 6 عدد اینورتر (NOT) اشمیت تریگر می باشد.

  موجودی انبار 5 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  1,900 تومان 1900

  مشخصات

  tpHLمقدار تاخیر انتشار High به Low ( نانو ثانیه ) : 22
  tpLHمقدار تاخیر انتشار Low به High ( نانو ثانیه ) : 22
  نوع نصب : SMD
  نوع عملکرد ( Function Type) : اینورتر (NOT) اشمیت تریگر شش عددی (HEX)
  نوع تغذیه : تغذیه تکی
  نوع : تجاری
  دمای کاری(سانتیگراد) : 55°C ~ +125°C-
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 7
  حداکثر جریان - تغذیه (میلی آمپر) : 50
  حداکثر توان مصرفی ، Power Dissipation ( میلی وات ) : 600
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 4.5
  جریان - بایاس ورودی : 1000
  تعداد مدارات : 6
  Package : SOIC-14
 • آی سی 74LS32 یا 74xx32 یا 7432 یا SN54LS32 یا HD74LS32 دارای 4 عدد گیت OR با 2 ورودی می باشد.

  موجودی انبار 4 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  800 تومان 800

  مشخصات

  tpHLمقدار تاخیر انتشار High به Low ( نانو ثانیه ) : 22
  tpLHمقدار تاخیر انتشار Low به High ( نانو ثانیه ) : 22
  نوع نصب : DIP
  نوع عملکرد ( Function Type) : گیت OR با 2 ورودی 4 کاناله
  نوع تغذیه : تغذیه تکی
  نوع : تجاری
  دمای کاری(سانتیگراد) : 25°C ~ +85°C-
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 7
  حداکثر جریان خروجی (میلی آمپر) : 8
  حداکثر توان مصرفی ، Power Dissipation ( میلی وات ) : 400
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 4.5
  جریان - بایاس ورودی : 20000
  تعداد ورودی ها : 2 عدد
  تعداد مدارات : 4
  Package : DIP-14
 • آی سی 74HC74 یا 74xx74 یا 7474 یا SN54HC74  دارای 2 عدد فلیپ - فلاپ تریگر شونده با لبه مثبت از نوع D...

  موجودی انبار 20 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  17,500 تومان 17500

  مشخصات

  tpHLمقدار تاخیر انتشار High به Low ( نانو ثانیه ) : 50
  tpLHمقدار تاخیر انتشار Low به High ( نانو ثانیه ) : 50
  نوع نصب : DIP
  نوع عملکرد ( Function Type) : فلیپ فلاپ نوع D با تریگر مثبت 2 عددی
  نوع تغذیه : تغذیه تکی
  نوع : نظامی
  دمای کاری(سانتیگراد) : 55°C ~ +125°C-
  حداکثر ولتاژ تغذیه دوبل (±) (ولت) : 7
  حداکثر فرکانس کلاک ( مگاهرتز ) : 28
  حداکثر جریان خروجی (میلی آمپر) : 20
  حداکثر جریان - تغذیه (میلی آمپر) : 50
  حداقل ولتاژ تغذیه دوبل (±) (ولت) : 2
  تعداد مدارات : 2
  Package : DIP-14
 • آی سی 74HC86 یا 74xx86 یا 7405 یا SN54LS86  دارای 4 عدد گیت XOR با 2 ورودی می باشد و از نوع نظامی است.

  موجودی انبار 48 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  17,500 تومان 17500

  مشخصات

  tpHLمقدار تاخیر انتشار High به Low ( نانو ثانیه ) : 24
  tpLHمقدار تاخیر انتشار Low به High ( نانو ثانیه ) : 24
  نوع نصب : DIP
  نوع عملکرد ( Function Type) : گیت XOR با 2 ورودی 4 کاناله
  نوع تغذیه : تغذیه تکی
  نوع : نظامی
  دمای کاری(سانتیگراد) : 55°C ~ +125°C-
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 7
  حداکثر جریان - تغذیه (میلی آمپر) : 50
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 2
  تعداد مدارات : 4
  Package : DIP-14
 • آی سی 74HC123 یا 74xx123 یا 74123 یا CD54HC123  دارای 2 عدد مونو استابل مولتی ویبراتور دوباره تریگر شونده پرسرعت CMOS...

  موجودی انبار 50 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  17,500 تومان 17500

  مشخصات

  tpHLمقدار تاخیر انتشار High به Low ( نانو ثانیه ) : 80
  tpLHمقدار تاخیر انتشار Low به High ( نانو ثانیه ) : 80
  حداقل عرض پالس ورودی ( نانو ثانیه ) : 20
  حداکثر زمان خیز خروجی، Output Rise Time در ولتاژ 4.5 ولت ( نانو ثانیه ) : 50
  نوع نصب : DIP
  نوع عملکرد ( Function Type) : مونواستابل مولتی ویبراتور Retriggerable لاجیک با Reset پرسرعت CMOS
  نوع تغذیه : تغذیه تکی
  نوع : نظامی
  دمای کاری(سانتیگراد) : 55°C ~ +125°C-
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 7
  حداکثر جریان - تغذیه (میلی آمپر) : 50
  جریان - بایاس ورودی : 1000
  تعداد مدارات : 2
  Package : DIP-14
 • آی سی 74LS148 یا 74xx148 یا 74148 یا SN54LS148  یک انکدر اولویت دار 8 خط به 3 خط می باشد و از نوع نظامی است.

  موجودی انبار 37 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  17,500 تومان 17500

  مشخصات

  tpHLمقدار تاخیر انتشار High به Low ( نانو ثانیه ) : 25
  tpLHمقدار تاخیر انتشار Low به High ( نانو ثانیه ) : 18
  حداکثر مقدار تاخیر انتشار سیگنال ورودی به خروجی ( نانو ثانیه ) : 20
  نوع نصب : DIP
  نوع عملکرد ( Function Type) : انکدر 8 خط به 3 خط حق تقدم دار
  نوع تغذیه : تغذیه تکی
  نوع : نظامی
  دمای کاری(سانتیگراد) : 55°C ~ +125°C-
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 7
  حداکثر جریان خروجی (میلی آمپر) : 4
  حداکثر جریان - تغذیه (میلی آمپر) : 60
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 4.5
  تعداد ورودی ها : 8 عدد
  تعداد بیت : 3
  Package : DIP-16
 • آی سی 74HC244 یا 74xx244 یا 74244 یا SN74HC244 یک بافر و درایور خط 8 بیتی (کاناله) است که خروجی 3 حالته دارد.

  موجودی انبار 500 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  1,000 تومان 1000

  مشخصات

  tpHLمقدار تاخیر انتشار High به Low ( نانو ثانیه ) : 15
  tpLHمقدار تاخیر انتشار Low به High ( نانو ثانیه ) : 15
  حداکثر مقدار تاخیر انتشار سیگنال ورودی به خروجی ( نانو ثانیه ) : 30
  نوع نصب : DIP
  نوع عملکرد ( Function Type) : بافر/درایور سه حالته 2 کاناله
  نوع خروجی : سه حالته ، غیر معکوس
  نوع تغذیه : تغذیه تکی
  نوع : تجاری
  دمای کاری(سانتیگراد) : 40°C ~ +85°C-
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 7
  حداکثر جریان - تغذیه (میلی آمپر) : 70
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 2
  تعداد ورودی ها : 8 عدد
  تعداد مدارات : 2
  تعداد بیت : 8
  Package : PDIP-20
 • آی سی 74HC244D یا 74xx244 یا 74244 یک بافر و درایور خط 8 بیتی (کانال) است که خروجی 3 حالته دارد. و از نوع SMD با پکیج...

  موجودی انبار 500 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  1,200 تومان 1200

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  نوع عملکرد ( Function Type) : بافر/درایور سه حالته 2 کاناله
  نوع : تجاری
  دمای کاری(سانتیگراد) : 50°C ~ +150°C-
  Package : SSOP-20
نمایش 1 - 24 از 951 قلم کالا

فهرست محصولات

تولید کننده‌ها

بازدید شده

بدون محصول
بستن
مقایسه 0