فروشگاه قطعات الکترونیک

لیست محصولات تولید کننده Maxim Integrated

در صفحه
 • MAX232ESE+
  29,300 ریال 29300

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : SOIC-16
  نوع عملکرد ( Function Type) : مبدل ارسال و دریافت سریال به RS-232
  دمای کاری(سانتیگراد) : 0 to 70
 • MAX485ESA+
  18,200 ریال 18200

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : SOIC-8
  نوع : تجاری
  حداکثر زمان فرود خروجی، Output Fall Time در ولتاژ 4.5 ولت ( نانو ثانیه ) : 40
  tpHLمقدار تاخیر انتشار High به Low ( نانو ثانیه ) : 60
  tpLHمقدار تاخیر انتشار Low به High ( نانو ثانیه ) : 60
  حداکثر زمان خیز خروجی، Output Rise Time در ولتاژ 4.5 ولت ( نانو ثانیه ) : 40
  نوع عملکرد ( Function Type) : مبدل ارسال و دریافت RS485 به RS422
  نرخ ارسال/دریافت داده ( مگابایت بر ثانیه یا Mbps ) : 2.5
  داشتن Receiver/Driver Enabale : دارد
  حداکثر جریان - تغذیه (میلی آمپر) : 0.3
  حداکثر توان مصرفی ، Power Dissipation ( میلی وات ) : 500
  تعداد ورودی ها : 2
  تعداد مدارات : 2
  تاخیر زمان روشن شدن ( Turn ON - Delay) [ میکرو ثانیه] : 0.1
  تاخیر زمان خاموش شدن ( Turn OFF - Delay) [ میکرو ثانیه] : 0.600
  Slew Rate Limited ( محدود شده) : خیر
  Half/Full Duplex ( اتباط یک طرفه / دو طرفه ) : Half (یک طرفه)
  نوع تغذیه : تغذیه تکی
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 2
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 12
  دمای کاری(سانتیگراد) : 0 to 70
 • MAX485ECSA
  58,800 ریال 58800

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : SOIC-8
  نوع : تجاری
  حداکثر زمان فرود خروجی، Output Fall Time در ولتاژ 4.5 ولت ( نانو ثانیه ) : 40
  tpHLمقدار تاخیر انتشار High به Low ( نانو ثانیه ) : 60
  tpLHمقدار تاخیر انتشار Low به High ( نانو ثانیه ) : 60
  حداکثر زمان خیز خروجی، Output Rise Time در ولتاژ 4.5 ولت ( نانو ثانیه ) : 40
  نوع عملکرد ( Function Type) : مبدل ارسال و دریافت RS485 به RS422
  نرخ ارسال/دریافت داده ( مگابایت بر ثانیه یا Mbps ) : 2.5
  داشتن Receiver/Driver Enabale : دارد
  حداکثر جریان - تغذیه (میلی آمپر) : 0.3
  حداکثر توان مصرفی ، Power Dissipation ( میلی وات ) : 500
  تعداد ورودی ها : 2
  تعداد مدارات : 2
  تاخیر زمان روشن شدن ( Turn ON - Delay) [ میکرو ثانیه] : 0.1
  تاخیر زمان خاموش شدن ( Turn OFF - Delay) [ میکرو ثانیه] : 0.600
  Slew Rate Limited ( محدود شده) : خیر
  Half/Full Duplex ( اتباط یک طرفه / دو طرفه ) : Half (یک طرفه)
  نوع تغذیه : تغذیه تکی
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 2
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 12
  دمای کاری(سانتیگراد) : 0 to 70
 • MAX485CSA
  73,000 ریال 73000

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : SOIC-8
  نوع : تجاری
  حداکثر زمان فرود خروجی، Output Fall Time در ولتاژ 4.5 ولت ( نانو ثانیه ) : 40
  tpHLمقدار تاخیر انتشار High به Low ( نانو ثانیه ) : 60
  tpLHمقدار تاخیر انتشار Low به High ( نانو ثانیه ) : 60
  حداکثر زمان خیز خروجی، Output Rise Time در ولتاژ 4.5 ولت ( نانو ثانیه ) : 40
  نوع عملکرد ( Function Type) : مبدل ارسال و دریافت RS485 به RS422
  نرخ ارسال/دریافت داده ( مگابایت بر ثانیه یا Mbps ) : 2.5
  داشتن Receiver/Driver Enabale : دارد
  حداکثر جریان - تغذیه (میلی آمپر) : 0.3
  حداکثر توان مصرفی ، Power Dissipation ( میلی وات ) : 500
  تعداد ورودی ها : 2
  تعداد مدارات : 2
  تاخیر زمان روشن شدن ( Turn ON - Delay) [ میکرو ثانیه] : 0.1
  تاخیر زمان خاموش شدن ( Turn OFF - Delay) [ میکرو ثانیه] : 0.600
  Slew Rate Limited ( محدود شده) : خیر
  Half/Full Duplex ( اتباط یک طرفه / دو طرفه ) : Half (یک طرفه)
  نوع تغذیه : تغذیه تکی
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 2
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 12
  دمای کاری(سانتیگراد) : 0 to 70
 • MAX3491CPD
  1,720,000 ریال 1720000

  مشخصات

  نوع نصب : DIP
  Package : DIP-14
  حداکثر باد ریت (Baud Rate) ارسال اطلاعات (KBPS) : 10000
  تعداد مدارات : 2
  نوع تغذیه : تغذیه تکی
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 6
  دمای کاری(سانتیگراد) : 0 to 70
 • ICL7660CBAZ
  204,000 ریال 204000

  مشخصات

  ولتاژ تغذیه تکی : 1.5 to 10
  ساختار خروجی : Charge Pump
  وضعیت تولید : فعال
  نوع خروجی رگولاتور : Fixed
  محدوده فرکانس سوییچینگ : 10kHz
  نوع نصب : SMD
  Package : SO-8
  تعداد خروجی : تکی
  پلاریته ولتاژ خروجی : مثبت و منفی
  نوع خروجی : Ratiometric
  حداکثر ولتاژ خروجی قابل تنظیم (V) : -10
  حداقل ولتاژ خروجی قابل تنظیم (V) : -4.5
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 85
 • LM4040AIM3-2.5
  129,000 ریال 129000

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : SOT-23-3
  خروجی ولتاژ مرجع (V) : 2.5
  Accuracy : ±0.1%
  حداکثر جریان خروجی مرجع (mA) : 15
  کد SMD : FZEJ
  نوع تغذیه : تغذیه تکی
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 125
 • DS1307Z
  105,000 ریال 105000

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : SOIC-8
  نوع تغذیه : تغذیه تکی
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 2
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 5.5
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 85
 • MAX2659ELT
  166,000 ریال 166000

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : 6-WFDFN
  حداکثر فرکانس کاری RF ( گیگا هرتز ) : 2.5
  حداکثر عدد نویز (dB) : 0.8
  حداکثر توان P1dB خروجی ( dBm ) : -12
  حداکثر تلفات / حداقل بهره (dB) : 20.5
  حداقل فرکانس کاری RF ( گیگا هرتز ) : 0.5
  نوع تغذیه : تغذیه تکی
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 1.6
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 3.3
 • DS1307-copy
  71,500 ریال 71500

  مشخصات

  نوع نصب : DIP
  Package : DIP-8
  نوع تغذیه : تغذیه تکی
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 2
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 5.5
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 85
 • MAX6358LSUT-T
  938,000 ریال 938000

  مشخصات

  وضعیت تولید : فعال
  نوع Supervisor : Simple Reset/Power-On Reset
  تعداد ولتاژ قابل مونیتور : 2
  Reset Timeout : 100ms Minimum
  Voltage - Threshold : 3.08V, 4.63V
  نوع نصب : SMD
  Package : SOT-23-6
  نوع : صنعتی
  نوع خروجی : Open Drain or Open Collector
  Reset : Active Low
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 85
 • MAX483CPA
  78,300 ریال 78300

  مشخصات

  نوع نصب : DIP
  Package : DIP-8
  نوع : تجاری
  حداکثر زمان فرود خروجی، Output Fall Time در ولتاژ 4.5 ولت ( نانو ثانیه ) : 40
  tpHLمقدار تاخیر انتشار High به Low ( نانو ثانیه ) : 60
  tpLHمقدار تاخیر انتشار Low به High ( نانو ثانیه ) : 60
  حداکثر زمان خیز خروجی، Output Rise Time در ولتاژ 4.5 ولت ( نانو ثانیه ) : 40
  نوع عملکرد ( Function Type) : مبدل ارسال و دریافت RS485 به RS422
  نرخ ارسال/دریافت داده ( مگابایت بر ثانیه یا Mbps ) : 2.5
  داشتن Receiver/Driver Enabale : دارد
  حداکثر جریان - تغذیه (میلی آمپر) : 0.3
  حداکثر توان مصرفی ، Power Dissipation ( میلی وات ) : 500
  تعداد ورودی ها : 2
  تعداد مدارات : 2
  تاخیر زمان روشن شدن ( Turn ON - Delay) [ میکرو ثانیه] : 0.1
  تاخیر زمان خاموش شدن ( Turn OFF - Delay) [ میکرو ثانیه] : 0.600
  Slew Rate Limited ( محدود شده) : خیر
  Half/Full Duplex ( اتباط یک طرفه / دو طرفه ) : Half (یک طرفه)
  نوع تغذیه : تغذیه تکی
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 2
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 12
  دمای کاری(سانتیگراد) : 0 to 70
 • DS1307N+
  399,000 ریال 399000

  مشخصات

  نوع نصب : DIP
  Package : DIP-8
  نوع تغذیه : تغذیه تکی
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 2
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 5.5
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 85
 • ICL7612DCPA
  1,698,000 ریال 1698000

  مشخصات

  وضعیت تولید : فعال
  ولتاژ تغذیه دوبل (ولت) : ±1 to 8
  ولتاژ تغذیه تکی : 2 to 16
  نوع آپ امپ : General Purpose
  نوع نصب : DIP
  Package : DIP-8
  نوع : تجاری
  نوع عملکرد ( Function Type) : آپ امپ
  نوع خروجی : RailtoRail
  نرخ افزایش ولتاژ بر اساس V/µs : 1.6
  حداکثر ولتاژ - آفست ورودی ( ± میلی ولت) : 15
  حداکثر جریان - تغذیه (میلی آمپر) : 1
  حداکثر جریان - بایاس ورودی (nA) : 0.001
  تعداد تقویت کننده در قطعه : 1
  پهنای باند -3 dB براساس مگاهرتز : 4
  نوع تغذیه : تعذیه دوبل و تغذیه تکی
  دمای کاری(سانتیگراد) : 0 to 70
 • MAX4016ESA
  605,000 ریال 605000

  مشخصات

  ولتاژ تغذیه تکی : 3.15 to 11
  نوع آپ امپ : Voltage Feedback
  وضعیت تولید : فعال
  ولتاژ تغذیه دوبل (ولت) : ±1.575 to 5.5
  نوع نصب : SMD
  Package : SOIC-8
  نوع عملکرد ( Function Type) : آپ امپ
  نوع خروجی : RailtoRail
  نرخ افزایش ولتاژ بر اساس V/µs : 600
  حداکثر ولتاژ - آفست ورودی ( ± میلی ولت) : 4
  حداکثر جریان - تغذیه (میلی آمپر) : 5.5
  حداکثر جریان - بایاس ورودی (nA) : 5400
  تعداد تقویت کننده در قطعه : 2
  پهنای باند -3 dB براساس مگاهرتز : 150
  نوع تغذیه : تعذیه دوبل و تغذیه تکی
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 85
 • MAX8815A
  938,000 ریال 938000

  مشخصات

  محدوده فرکانس سوییچینگ : 2000kHz
  نوع نصب : SMD
  Package : TDFN-10
  حداقل ولتاژ ورودی (VDC) : 1.2
  حداکثر ولتاژ ورودی (VDC) : 5.5
  ولتاژ خروجی 1 (VDC) : 1.265 to 5.5
  حداکثر جریان خروجی 1 (mA) : 1000
  تعداد خروجی : تکی
  نوع عملکرد ( Function Type) : رگولاتور سوییچینگ
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 85
 • MAX9722AEUE
  904,000 ریال 904000

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : TSSOP-16
  نوع عملکرد ( Function Type) : تقویت کننده صوتی 2 کاناله
  نوع تغذیه : تغذیه تکی
 • DS1338Z-33
  250,000 ریال 250000

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : SOIC-8
  نوع تغذیه : تغذیه تکی
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 2
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 5.5
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 85
 • DS1307Z-orginal
  206,000 ریال 206000

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : SOIC-8
  نوع تغذیه : تغذیه تکی
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 2
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 5.5
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 85
 • SEN012DG
  434,000 ریال 434000

  مشخصات

  وضعیت تولید : فعال
  نوع نصب : SMD
  Package : SOIC-8
  نوع خروجی : Power Management Specialized - PMIC
  Reset : Active High
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 105
 • MAX1676EUB
  2,303,000 ریال 2303000

  مشخصات

  محدوده فرکانس سوییچینگ : 500kHz
  ساختار خروجی : Boost
  نوع نصب : SMD
  Package : 10-UMAX
  حداقل ولتاژ ورودی (VDC) : 0.7
  حداکثر ولتاژ ورودی (VDC) : 5.5
  ولتاژ خروجی 1 (VDC) : 3.3
  حداکثر جریان خروجی 1 (mA) : 420
  ولتاژ خروجی 2 (VDC) : 5
  تعداد خروجی : تکی
  نوع عملکرد ( Function Type) : رگولاتور سوییچینگ
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 85
نمایش 1 - 24 از 96 قلم کالا

دسته‌بندی کالاها

بازدید شده

هیچ کالایی به سبد خرید اضافه نگردیده است
بستن
مقایسه 0