فروشگاه قطعات الکترونیک

لیست محصولات تولید کننده Infineon Technologies

در صفحه
 • BC856BW
  7,900 ریال 7900

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : SOT-323
  نوع ترانزیستور : PNP
  حداکثر Ic (آمپر) : 0.1
  حداکثر توان مصرفی ( وات ) : 0.3
  پهنای باند ترانزیستور(MHz) : 100
  حداکثر ولتاژ VCEO به ( ولت ) : 65
  حداکثر Hfe : 220
  کد SMD : 3B
  دمای کاری(سانتیگراد) : -55 to 150
 • BAT68-06
  65,600 ریال 65600

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : SOT-23
  نوع : صنعتی
  نوع دیود : Schottky
  If (آمپر) : 0.130
  Vrrm : 8
  حداکثر Vrsm به ( ولت ) : 8
  حداکثر Ifsm به ( آمپر ) : 0.130
  حداکثر میانگین جریان مستقیم قابل تحمل Ifrms به ( آمپر ) : 0.130
  مقدار افت ولتاژ مستفیم در دمای 25 درجه سانتیگراد Vf به ( ولت ) : 0.32
  نوع عملکرد ( Function Type) : دیود شاتکی
  Vf مقدار افت ولتاژ مستفیم (V) : 0.5
  دمای کاری(سانتیگراد) : -65 to 125
 • SPI11N60C3
  717,000 ریال 717000

  مشخصات

  نوع نصب : DIP
  Package : TO-262-3
  حداکثر Id (آمپر) : 11
  حداکثر توان مصرفی ( وات ) : 125
  حداکثر ولتاژ درین-سورس (Vds) : 600
 • SPI20N60C3
  401,000 ریال 401000

  مشخصات

  نوع نصب : DIP
  Package : TO-262-3
  حداکثر Id (آمپر) : 20.7
  حداکثر توان مصرفی ( وات ) : 208
  حداکثر ولتاژ درین-سورس (Vds) : 650
 • BUP400D
  593,000 ریال 593000

  مشخصات

  تعداد IGBT در ماژول : 1
  نوع IGBT : IGBT تکیِ تخت
  نوع نصب : DIP
  Package : TO-220
  نوع ترانزیستور : IGBT
  حداکثر Ic (آمپر) : 22
  حداکثر توان مصرفی ( وات ) : 100
  حداکثر ولتاژ VCEO به ( ولت ) : 600
  VCEsat : 600
 • BTS410H2-copy
  419,000 ریال 419000

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : D2pak-DDpak-TO-263-3
  نوع سوییچ قدرت : High Side
  تعداد خروجی سوییچ : 1
  حداکثر جریان خروجی (A) : 1.8
  حداقل ولتاژ ورودی سوییچ (V) : 4.7
  حداکثر ولتاژ ورودی سوییچ (V) : 65
  محافظت در مقابل ولتاژ بیش از حد مجاز (V) : 63
  زمان روشن شدن سوییچ (uS) : 125
  زمان خاوش شدن سوییچ (uS) : 85
  حفاظت اتصال کوتاه : دارد
  حفاظت اضافه بار : دارد
  حفاظت اضافه ولتاژ : دارد
  حفاظت برگشتی باتری : دارد
  نوع ترانزیستور سوییچ : FET- N Channel
  محدود کننده جریان : دارد
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 150
 • GT30F131
  196,000 ریال 196000

  مشخصات

  نوع IGBT : IGBT تکیِ تخت
  نوع نصب : DIP
  Package : TO-220SM
  نوع : صنعتی
  نوع ترانزیستور : IGBT
  حداکثر Ic (آمپر) : 10
  حداکثر توان مصرفی ( وات ) : 140
  حداکثر ولتاژ VCEO به ( ولت ) : 600
  VCEsat : 600
  حداکثر جریان Icm ( آمپر ) : 20
  دمای کاری(سانتیگراد) : -55 to 150
 • IRF7341
  317,000 ریال 317000

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : SOIC-8
  نوع ترانزیستور : N-Channel
  حداکثر Vds (ولت) : 55
  حداکثر Vgs به (ولت) : 20
  حداکثر Id (آمپر) : 3.8
  حداکثر توان مصرفی ( وات ) : 2
  حداکثر (Vgs(th به ( ولت ) : 20
  rdsON به (اهم) : 0.05
  حداکثر (td(ON به ( نانو ثانیه ) : 12
  حداکثر (td(OFF به ( نانو ثانیه ) : 48
  حداکثر زمان خیز Tr به ( نانو ثانیه ) : 4.8
  حداکثر زمان فرود Tf به ( نانو ثانیه ) : 20
 • BTS133
  519,000 ریال 519000

  مشخصات

  نوع نصب : DIP
  Package : TO-220
  نوع سوییچ قدرت : Low Side
  تعداد خروجی سوییچ : 1
  حداکثر جریان خروجی (A) : 7
  حداکثر ولتاژ ورودی سوییچ (V) : 60
  زمان روشن شدن سوییچ (uS) : 100
  زمان خاوش شدن سوییچ (uS) : 170
  حفاظت اتصال کوتاه : دارد
  حفاظت اضافه بار : دارد
  حفاظت اضافه ولتاژ : دارد
  حفاظت برگشتی باتری : ندارد
  نوع ترانزیستور سوییچ : FET- N Channel
  محدود کننده جریان : دارد
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 150
 • BTS740S2
  1,704,000 ریال 1704000

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : PG-DSO20
  نوع سوییچ قدرت : High Side
  تعداد خروجی سوییچ : 2
  حداکثر جریان خروجی (A) : 5.5
  حداقل ولتاژ ورودی سوییچ (V) : 5
  حداکثر ولتاژ ورودی سوییچ (V) : 34
  محافظت در مقابل ولتاژ بیش از حد مجاز (V) : 43
  زمان روشن شدن سوییچ (uS) : 150
  زمان خاوش شدن سوییچ (uS) : 200
  حفاظت اتصال کوتاه : دارد
  حفاظت اضافه بار : دارد
  حفاظت اضافه ولتاژ : دارد
  حفاظت برگشتی باتری : دارد
  نوع ترانزیستور سوییچ : FET- N Channel
  محدود کننده جریان : دارد
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 150
 • BTS133TC
  650,000 ریال 650000

  مشخصات

  نوع نصب : DIP
  Package : TO-263_3
  نوع سوییچ قدرت : Low Side
  تعداد خروجی سوییچ : 1
  حداکثر جریان خروجی (A) : 7
  حداکثر ولتاژ ورودی سوییچ (V) : 60
  زمان روشن شدن سوییچ (uS) : 100
  زمان خاوش شدن سوییچ (uS) : 170
  حفاظت اتصال کوتاه : دارد
  حفاظت اضافه بار : دارد
  حفاظت اضافه ولتاژ : دارد
  حفاظت برگشتی باتری : ندارد
  نوع ترانزیستور سوییچ : FET- N Channel
  محدود کننده جریان : دارد
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 150
 • BTS117TC
  634,000 ریال 634000

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : D2pak-DDpak-TO-263-3
  نوع سوییچ قدرت : Low Side
  تعداد خروجی سوییچ : 1
  حداکثر جریان خروجی (A) : 3.5
  حداکثر ولتاژ ورودی سوییچ (V) : 60
  زمان روشن شدن سوییچ (uS) : 70
  زمان خاوش شدن سوییچ (uS) : 150
  حفاظت اتصال کوتاه : دارد
  حفاظت اضافه بار : دارد
  حفاظت اضافه ولتاژ : دارد
  حفاظت برگشتی باتری : ندارد
  نوع ترانزیستور سوییچ : FET- N Channel
  محدود کننده جریان : دارد
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 150
 • BTS409L1
  829,000 ریال 829000

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : D2pak-DDpak-TO-263-3
  نوع سوییچ قدرت : High Side
  تعداد خروجی سوییچ : 1
  حداکثر جریان خروجی (A) : 4
  حداقل ولتاژ ورودی سوییچ (V) : 5
  حداکثر ولتاژ ورودی سوییچ (V) : 34
  محافظت در مقابل ولتاژ بیش از حد مجاز (V) : 43
  زمان روشن شدن سوییچ (uS) : 200
  زمان خاوش شدن سوییچ (uS) : 200
  حفاظت اتصال کوتاه : دارد
  حفاظت اضافه بار : دارد
  حفاظت اضافه ولتاژ : دارد
  حفاظت برگشتی باتری : دارد
  نوع ترانزیستور سوییچ : FET- N Channel
  محدود کننده جریان : دارد
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 150
 • BTS712
  1,255,000 ریال 1255000

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : PG-DSO20
  نوع سوییچ قدرت : High Side
  تعداد خروجی سوییچ : 4
  حداکثر جریان خروجی (A) : 1.9
  حداقل ولتاژ ورودی سوییچ (V) : 5
  حداکثر ولتاژ ورودی سوییچ (V) : 34
  محافظت در مقابل ولتاژ بیش از حد مجاز (V) : 43
  زمان روشن شدن سوییچ (uS) : 200
  زمان خاوش شدن سوییچ (uS) : 200
  حفاظت اتصال کوتاه : دارد
  حفاظت اضافه بار : دارد
  حفاظت اضافه ولتاژ : دارد
  حفاظت برگشتی باتری : دارد
  نوع ترانزیستور سوییچ : FET- N Channel
  محدود کننده جریان : دارد
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 150
 • BTS711L1
  1,306,000 ریال 1306000

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : PG-DSO20
  نوع سوییچ قدرت : High Side
  تعداد خروجی سوییچ : 4
  حداکثر جریان خروجی (A) : 1.9
  حداقل ولتاژ ورودی سوییچ (V) : 5
  حداکثر ولتاژ ورودی سوییچ (V) : 34
  محافظت در مقابل ولتاژ بیش از حد مجاز (V) : 43
  زمان روشن شدن سوییچ (uS) : 200
  زمان خاوش شدن سوییچ (uS) : 200
  حفاظت اتصال کوتاه : دارد
  حفاظت اضافه بار : دارد
  حفاظت اضافه ولتاژ : دارد
  حفاظت برگشتی باتری : دارد
  نوع ترانزیستور سوییچ : FET- N Channel
  محدود کننده جریان : دارد
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 150
 • BTS640S2
  981,000 ریال 981000

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : 7D2PAK-7DDpak-TO-263-7
  نوع سوییچ قدرت : High Side
  تعداد خروجی سوییچ : 1
  حداکثر جریان خروجی (A) : 11.4
  حداقل ولتاژ ورودی سوییچ (V) : 5
  حداکثر ولتاژ ورودی سوییچ (V) : 34
  محافظت در مقابل ولتاژ بیش از حد مجاز (V) : 43
  زمان روشن شدن سوییچ (uS) : 150
  زمان خاوش شدن سوییچ (uS) : 200
  حفاظت اتصال کوتاه : دارد
  حفاظت اضافه بار : دارد
  حفاظت اضافه ولتاژ : دارد
  حفاظت برگشتی باتری : دارد
  نوع ترانزیستور سوییچ : FET- N Channel
  محدود کننده جریان : دارد
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 150
 • BTS282Z
  543,000 ریال 543000

  مشخصات

  نوع ترانزیستور : N-Channel
  حداکثر Vds (ولت) : 49
  حداکثر Id (آمپر) : 80
  حداکثر توان مصرفی ( وات ) : 300
 • IRF7492
  310,000 ریال 310000

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : SO-8
  نوع ترانزیستور : N-Channel
  حداکثر Vds (ولت) : 200
  حداکثر Id (آمپر) : 3.7
  حداکثر توان مصرفی ( وات ) : 2.5
 • BYP302
  1,359,000 ریال 1359000

  مشخصات

  نوع نصب : DIP
  Package : TO-218 AD
  نوع دیود : Power Diode
  حداکثر توان مصرفی ( وات ) : 75
  حداکثر زمان بازیابی معکوس Trr به ( نانو ثانیه ) : 130
  Vrrm : 1200
  حداکثر Vrsm به ( ولت ) : 1200
  حداکثر Ifrm به ( آمپر ) : 260
  حداکثر Ifsm به ( آمپر ) : 115
  حداکثر میانگین جریان مستقیم قابل تحمل Ifrms به ( آمپر ) : 40
  مقدار افت ولتاژ مستفیم در دمای 25 درجه سانتیگراد Vf به ( ولت ) : 2.7
  نوع عملکرد ( Function Type) : دیود قدرت
  مقدار مقاومت حرارتی اتصال به محیط درهوای آزاد ( درجه کلوین بر وات ) : 46
  مقدار مقاومت حرارتی اتصال به بدنه ( درجه کلوین بر وات ) : 0.8
  مقدار جریان معکوس در دمای 25 درجه سانتیگراد ، Ir به ( میلی آمپر ) : 0.25
  حداکثر شارژ بازیابی معکوس QRR به ( uC ) : 4.5
  حداکثر توان مصرفی ، Power Dissipation ( میلی وات ) : 75
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 150
 • BTS716G
  993,000 ریال 993000

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : PG-DSO20
  نوع سوییچ قدرت : High Side
  تعداد خروجی سوییچ : 4
  حداکثر جریان خروجی (A) : 2.6
  حداقل ولتاژ ورودی سوییچ (V) : 5.5
  حداکثر ولتاژ ورودی سوییچ (V) : 40
  محافظت در مقابل ولتاژ بیش از حد مجاز (V) : 43
  زمان روشن شدن سوییچ (uS) : 100
  زمان خاوش شدن سوییچ (uS) : 100
  حفاظت اتصال کوتاه : دارد
  حفاظت اضافه بار : دارد
  حفاظت اضافه ولتاژ : دارد
  حفاظت برگشتی باتری : دارد
  نوع ترانزیستور سوییچ : FET- N Channel
  محدود کننده جریان : دارد
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 150
 • BTS100
  990,000 ریال 990000

  مشخصات

  نوع ترانزیستور : P-Channel
  حداکثر Vds (ولت) : 50
  حداکثر Id (آمپر) : 8
  حداکثر توان مصرفی ( وات ) : 500
  rdsON به (اهم) : 0.25
  حداکثر زمان خیز Tr به ( نانو ثانیه ) : 20
  حداکثر زمان فرود Tf به ( نانو ثانیه ) : 70
 • TLE4242G
  631,000 ریال 631000

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : PG-TO263-7-1
  نوع : صنعتی
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 125
نمایش 1 - 24 از 133 قلم کالا

دسته‌بندی کالاها

بازدید شده

هیچ کالایی به سبد خرید اضافه نگردیده است
بستن
مقایسه 0