فروشگاه قطعات الکترونیک

لیست محصولات تولید کننده New Jersey Semiconductor

در صفحه
 • BD236
  112,000 ریال 112000

  مشخصات

  نوع نصب : DIP
  Package : TO-126
  نوع : صنعتی
  نوع ترانزیستور : PNP
  حداکثر Ic (آمپر) : 2
  حداکثر توان مصرفی ( وات ) : 25
  پهنای باند ترانزیستور(MHz) : 3
  حداکثر ولتاژ VCEO به ( ولت ) : 60
  حداکثر VCBO به( ولت ) : 60
  حداقل Hfe : 25
  حداکثر VEBO به ( ولت ) : 5
  نوع عملکرد ( Function Type) : ترانزیستور BJT توان متوسط مکمل دار
  حداکثر دمای اتصال Tj به ( درجه سانتی گراد ) : 150
 • 2N3013
  140,000 ریال 140000

  مشخصات

  نوع نصب : DIP
  Package : TO-15
  نوع : صنعتی
  حداکثر Ic (آمپر) : 0.2
  حداکثر توان مصرفی ( وات ) : 0.36
  پهنای باند ترانزیستور(MHz) : 350
  حداکثر ولتاژ VCEO به ( ولت ) : 15
  حداکثر VCBO به( ولت ) : 40
  حداقل Hfe : 30
  حداکثر VEBO به ( ولت ) : 5
  نوع عملکرد ( Function Type) : ترانزیستور Bipolar نوع Silicon
  ظرفیت خازنی کلکتور Cc به ( پیکو فاراد ) : 5
 • BF458
  45,700 ریال 45700

  مشخصات

  نوع نصب : DIP
  Package : TO-126
  نوع : صنعتی
  نوع ترانزیستور : NPN
  حداکثر Ic (آمپر) : 0.1
  حداکثر توان مصرفی ( وات ) : 6
  پهنای باند ترانزیستور(MHz) : 40
  حداکثر ولتاژ VCEO به ( ولت ) : 250
  حداکثر VCBO به( ولت ) : 250
  حداقل Hfe : 26
  حداکثر VEBO به ( ولت ) : 5
  نوع عملکرد ( Function Type) : ترانزیستور Bipolar نوع Silicon
  حداکثر دمای اتصال Tj به ( درجه سانتی گراد ) : 150
 • BD355B
  673,000 ریال 673000

  مشخصات

  نوع نصب : DIP
  Package : TO-66
  نوع : صنعتی
  نوع ترانزیستور : PNP
  حداکثر Ic (آمپر) : 3
  حداکثر توان مصرفی ( وات ) : 12.5
  پهنای باند ترانزیستور(MHz) : 30
  حداکثر ولتاژ VCEO به ( ولت ) : 60
  حداکثر VCBO به( ولت ) : 60
  حداقل Hfe : 30
  نوع عملکرد ( Function Type) : ترانزیستور BJT توان متوسط
  حداکثر دمای اتصال Tj به ( درجه سانتی گراد ) : 175
 • BLY92A
  6,115,000 ریال 6115000

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : M164
  نوع : نظامی
  نوع ترانزیستور : NPN
  حداکثر Ic (آمپر) : 1.5
  حداکثر توان مصرفی ( وات ) : 32
  پهنای باند ترانزیستور(MHz) : 300
  حداکثر ولتاژ VCEO به ( ولت ) : 36
  حداکثر VCBO به( ولت ) : 65
  حداقل Hfe : 5
  حداکثر VEBO به ( ولت ) : 4
  نوع عملکرد ( Function Type) : ترانزیستور BJT توان متوسط
  حداکثر دمای اتصال Tj به ( درجه سانتی گراد ) : 200
 • BF258
  77,000 ریال 77000

  مشخصات

  نوع نصب : DIP
  Package : TO-39
  نوع : صنعتی
  حداکثر Ic (آمپر) : 0.1
  حداکثر توان مصرفی ( وات ) : 0.8
  پهنای باند ترانزیستور(MHz) : 55
  حداکثر ولتاژ VCEO به ( ولت ) : 250
  حداکثر VCBO به( ولت ) : 250
  حداقل Hfe : 25
  حداکثر VEBO به ( ولت ) : 5
  نوع عملکرد ( Function Type) : ترانزیستور Bipolar نوع Silicon
  ظرفیت خازنی کلکتور Cc به ( پیکو فاراد ) : 7
  حداکثر دمای اتصال Tj به ( درجه سانتی گراد ) : 125
 • 2N5160
  1,088,000 ریال 1088000

  مشخصات

  نوع نصب : DIP
  Package : CAN-3
  نوع : صنعتی
  حداکثر توان مصرفی ( وات ) : 5
  حداکثر ولتاژ VCEO به ( ولت ) : 40
  حداکثر VCBO به( ولت ) : 60
  حداکثر VEBO به ( ولت ) : 4
  نوع عملکرد ( Function Type) : ترانزیستور BJT توان متوسط
  ظرفیت خازنی کلکتور Cc به ( پیکو فاراد ) : 4
 • CC8050
  28,500 ریال 28500

  مشخصات

  نوع نصب : DIP
  Package : TO-92
  نوع : صنعتی
  نوع ترانزیستور : NPN
  حداکثر Ic (آمپر) : 2
  حداکثر توان مصرفی ( وات ) : 1
  پهنای باند ترانزیستور(MHz) : 150
  حداکثر ولتاژ VCEO به ( ولت ) : 25
  حداکثر VCBO به( ولت ) : 40
  حداقل Hfe : 45
  حداکثر VEBO به ( ولت ) : 6
  نوع عملکرد ( Function Type) : ترانزیستور BJT توان متوسط
  ظرفیت خازنی کلکتور Cc به ( پیکو فاراد ) : 20
 • BLY93A
  2,491,000 ریال 2491000

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : M164
  نوع : نظامی
  نوع ترانزیستور : NPN
  حداکثر Ic (آمپر) : 9
  حداکثر توان مصرفی ( وات ) : 70
  پهنای باند ترانزیستور(MHz) : 250
  حداکثر ولتاژ VCEO به ( ولت ) : 36
  حداکثر VCBO به( ولت ) : 65
  حداقل Hfe : 10
  نوع عملکرد ( Function Type) : ترانزیستور Bipolar نوع Silicon
  حداکثر دمای اتصال Tj به ( درجه سانتی گراد ) : 200
 • BC125
  560,000 ریال 560000

  مشخصات

  نوع نصب : DIP
  Package : TO-106
  نوع : تجاری
  نوع ترانزیستور : NPN
  حداکثر Ic (آمپر) : 0.5
  حداکثر توان مصرفی ( وات ) : 0.3
  پهنای باند ترانزیستور(MHz) : 40
  حداکثر ولتاژ VCEO به ( ولت ) : 30
  حداکثر VCBO به( ولت ) : 50
  حداقل Hfe : 30
  حداکثر VEBO به ( ولت ) : 5
  نوع عملکرد ( Function Type) : ترانزیستور Bipolar نوع Silicon
  ظرفیت خازنی کلکتور Cc به ( پیکو فاراد ) : 25
  حداکثر دمای اتصال Tj به ( درجه سانتی گراد ) : 125
 • BUT14
  1,088,000 ریال 1088000

  مشخصات

  نوع نصب : DIP
  Package : TO-3
  نوع : صنعتی
  نوع ترانزیستور : NPN
  حداکثر Ic (آمپر) : 25
  حداکثر توان مصرفی ( وات ) : 175
  حداکثر ولتاژ VCEO به ( ولت ) : 500
  حداکثر VCBO به( ولت ) : 850
  حداقل Hfe : 15
  حداکثر VEBO به ( ولت ) : 10
  نوع عملکرد ( Function Type) : ترانزیستور BJT قدرت
  حداکثر دمای اتصال Tj به ( درجه سانتی گراد ) : 200
 • BLY94
  3,734,000 ریال 3734000

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : M198
  نوع : نظامی
  نوع ترانزیستور : NPN
  حداکثر Ic (آمپر) : 6
  حداکثر توان مصرفی ( وات ) : 50
  پهنای باند ترانزیستور(MHz) : 175
  حداکثر ولتاژ VCEO به ( ولت ) : 36
  حداکثر VCBO به( ولت ) : 65
  حداقل Hfe : 10
  حداکثر VEBO به ( ولت ) : 4
  نوع عملکرد ( Function Type) : ترانزیستور BJT توان متوسط
  حداکثر دمای اتصال Tj به ( درجه سانتی گراد ) : 200
 • 2N3711
  152,000 ریال 152000

  مشخصات

  نوع نصب : DIP
  Package : TO-92
  نوع : تجاری
  حداکثر Ic (آمپر) : 0.03
  حداکثر توان مصرفی ( وات ) : 0.36
  پهنای باند ترانزیستور(MHz) : 100
  حداکثر ولتاژ VCEO به ( ولت ) : 30
  حداکثر VCBO به( ولت ) : 30
  حداقل Hfe : 180
  حداکثر VEBO به ( ولت ) : 6
  نوع عملکرد ( Function Type) : ترانزیستور سیگنال کوچک
  ظرفیت خازنی کلکتور Cc به ( پیکو فاراد ) : 11
  حداکثر دمای اتصال Tj به ( درجه سانتی گراد ) : 150
 • 2N1554

  مشخصات

  نوع نصب : DIP
  Package : TO-3
  نوع : صنعتی
  حداکثر Ic (آمپر) : 20
  حداکثر توان مصرفی ( وات ) : 106
  پهنای باند ترانزیستور(MHz) : 0.1
  حداکثر ولتاژ VCEO به ( ولت ) : 60
  حداکثر VCBO به( ولت ) : 60
  حداقل Hfe : 30
  حداکثر جریان Icm ( آمپر ) : 20
  نوع عملکرد ( Function Type) : ترانزیستور BJT توان متوسط
  حداکثر دمای اتصال Tj به ( درجه سانتی گراد ) : 110
 • 2N3632

  مشخصات

  نوع نصب : DIP
  Package : TO-60
  نوع : صنعتی
  حداکثر Ic (آمپر) : 3
  حداکثر توان مصرفی ( وات ) : 13.5
  پهنای باند ترانزیستور(MHz) : 175
  حداکثر ولتاژ VCEO به ( ولت ) : 40
  حداکثر VCBO به( ولت ) : 65
  حداقل Hfe : 10
  حداکثر VEBO به ( ولت ) : 4
  نوع عملکرد ( Function Type) : ترانزیستور BJT توان متوسط
  ظرفیت خازنی کلکتور Cc به ( پیکو فاراد ) : 20
 • 2N4048

  مشخصات

  نوع نصب : DIP
  Package : TO-36
  نوع : صنعتی
  نوع ترانزیستور : PNP
  حداکثر Ic (آمپر) : 60
  حداکثر توان مصرفی ( وات ) : 170
  پهنای باند ترانزیستور(MHz) : 0.12
  حداکثر ولتاژ VCEO به ( ولت ) : 30
  حداکثر VCBO به( ولت ) : 45
  حداقل Hfe : 60
  حداکثر VEBO به ( ولت ) : 25
  نوع عملکرد ( Function Type) : ترانزیستور BJT قدرت Ge
 • 2N4286

  مشخصات

  نوع نصب : DIP
  Package : TO-92B
  نوع : تجاری
  نوع ترانزیستور : NPN
  حداکثر Ic (آمپر) : 0.1
  حداکثر توان مصرفی ( وات ) : 0.25
  پهنای باند ترانزیستور(MHz) : 40
  حداکثر ولتاژ VCEO به ( ولت ) : 25
  حداکثر VCBO به( ولت ) : 30
  حداقل Hfe : 150
  حداکثر VEBO به ( ولت ) : 6
  نوع عملکرد ( Function Type) : ترانزیستور Bipolar نوع Silicon
  ظرفیت خازنی کلکتور Cc به ( پیکو فاراد ) : 6
 • 2N4348

  مشخصات

  نوع نصب : DIP
  Package : TO-3
  نوع : صنعتی
  نوع ترانزیستور : NPN
  حداکثر Ic (آمپر) : 30
  حداکثر توان مصرفی ( وات ) : 120
  پهنای باند ترانزیستور(MHz) : 0.8
  حداکثر ولتاژ VCEO به ( ولت ) : 120
  حداکثر VCBO به( ولت ) : 140
  حداقل Hfe : 15
  حداکثر VEBO به ( ولت ) : 7
  نوع عملکرد ( Function Type) : ترانزیستور BJT قدرت Ge
 • 2N4906

  مشخصات

  نوع نصب : DIP
  Package : TO-3
  نوع : صنعتی
  نوع ترانزیستور : NPN
  حداکثر Ic (آمپر) : 5
  حداکثر توان مصرفی ( وات ) : 87
  پهنای باند ترانزیستور(MHz) : 4
  حداکثر ولتاژ VCEO به ( ولت ) : 80
  حداکثر VCBO به( ولت ) : 80
  حداقل Hfe : 25
  حداکثر VEBO به ( ولت ) : 5
  نوع عملکرد ( Function Type) : ترانزیستور BJT توان متوسط
  حداکثر دمای اتصال Tj به ( درجه سانتی گراد ) : 200
 • 2N6050

  مشخصات

  نوع نصب : DIP
  Package : TO-3
  نوع : صنعتی
  نوع ترانزیستور : PNP
  حداکثر Ic (آمپر) : 12
  حداکثر توان مصرفی ( وات ) : 150
  پهنای باند ترانزیستور(MHz) : 4
  حداکثر ولتاژ VCEO به ( ولت ) : 60
  حداکثر VCBO به( ولت ) : 60
  حداقل Hfe : 750
  حداکثر VEBO به ( ولت ) : 5
  نوع عملکرد ( Function Type) : ترانزیستور BJT قدرت Ge
  ظرفیت خازنی کلکتور Cc به ( پیکو فاراد ) : 500
  حداکثر دمای اتصال Tj به ( درجه سانتی گراد ) : 200
 • 2N6379

  مشخصات

  نوع نصب : DIP
  Package : TO-3
  نوع : صنعتی
  نوع ترانزیستور : PNP
  حداکثر Ic (آمپر) : 50
  حداکثر توان مصرفی ( وات ) : 250
  پهنای باند ترانزیستور(MHz) : 30
  حداکثر ولتاژ VCEO به ( ولت ) : 120
  حداکثر VCBO به( ولت ) : 140
  حداقل Hfe : 30
  حداکثر VEBO به ( ولت ) : 6
  نوع عملکرد ( Function Type) : ترانزیستور BJT قدرت Ge
  ظرفیت خازنی کلکتور Cc به ( پیکو فاراد ) : 1500
  حداکثر دمای اتصال Tj به ( درجه سانتی گراد ) : 200
 • 2SB175

  مشخصات

  نوع نصب : DIP
  Package : TO-1
  نوع : تجاری
  نوع ترانزیستور : PNP
  حداکثر Ic (آمپر) : 0.01
  حداکثر توان مصرفی ( وات ) : 0.125
  پهنای باند ترانزیستور(MHz) : 0.2
  حداکثر ولتاژ VCEO به ( ولت ) : 30
  حداکثر VCBO به( ولت ) : 30
  حداقل Hfe : 90
  حداکثر VEBO به ( ولت ) : 6
  نوع عملکرد ( Function Type) : ترانزیستور سیگنال کوچک
  حداکثر دمای اتصال Tj به ( درجه سانتی گراد ) : 75
 • 2SC109

  مشخصات

  نوع نصب : DIP
  Package : TO-5
  نوع : صنعتی
  نوع ترانزیستور : NPN
  حداکثر Ic (آمپر) : 0.6
  حداکثر توان مصرفی ( وات ) : 0.6
  پهنای باند ترانزیستور(MHz) : 50
  حداکثر ولتاژ VCEO به ( ولت ) : 30
  حداکثر VCBO به( ولت ) : 50
  حداقل Hfe : 35
  حداکثر VEBO به ( ولت ) : 5
  نوع عملکرد ( Function Type) : ترانزیستور Bipolar نوع Silicon
  ظرفیت خازنی کلکتور Cc به ( پیکو فاراد ) : 20
  حداکثر دمای اتصال Tj به ( درجه سانتی گراد ) : 175
 • 2SC1176

  مشخصات

  Package : TO-117
  نوع ترانزیستور : NPN
  حداکثر Ic (آمپر) : 1
  حداکثر توان مصرفی ( وات ) : 15
  پهنای باند ترانزیستور(MHz) : 300
  حداکثر ولتاژ VCEO به ( ولت ) : 18
  حداکثر VCBO به( ولت ) : 40
  حداقل Hfe : 20
  حداکثر VEBO به ( ولت ) : 4
  حداکثر دمای اتصال Tj به ( درجه سانتی گراد ) : 175
نمایش 1 - 24 از 39 قلم کالا

دسته‌بندی کالاها

بازدید شده

هیچ کالایی به سبد خرید اضافه نگردیده است
بستن
مقایسه 0