فروشگاه قطعات الکترونیک

مدار های منطقی » آشنایی مختصر با گیت های منطقی

نویسنده پست

FNS

تاریخ ثبت نام: : شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۱۸

پست ها : 8

ارسال شده : دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸ ۰۲:۵۳ "نقل قول"

انشاالله الان قراره که مطلبی در مورد گیت های منطقی قرار بدم که بعضا تو مدارات هم به کار میره.
این قطعات دیجیتال که با صفر و یک منطقی ( صفر منطقی=0ولت || 1 منطقی=5 ولت)
کار میکنند تقریبا یه 4 تا قطعه هستن که با ترکیب این قطعات ، قطعات جدیدی ساخته میشود.
آشنایی مختصر با گیت های منطقی
در ادامه بیشتر و بهتر توضیح میدم smile
گیت های منطقی مثل تمام قطعات دیگر پایه هایی دارند به عنوان ورودی و پایه هایی هم به عنوان خروجی
که ما این پایه ها رو صفر و یک میکنیم (یا خودشون صفر و یک میشن !!!»»» وصتی تو مدار قرار میگیرن) و بسته به نوع گیت ( گیت AND -OR و…) جواب های مختلفی مگیریم.

گیت های اصلی ما :
AND »»»» این گیت معمولا دو تا ورودی دارن (البته پایه های ورودی میتونن بیشتر هم باشن) و یه خروجی
به این معنی هستن : هم پایه اول و هم پایه دوم»»»» حالا اگه هر دو پایه ، یک بشن خروجی هم یک میشه و تو بقه حالات هم خروجی صفر.
OR »»»» پایه های این گیت هم مثل گیت AND هستش.
این گیت هم یعنی این که یا این پایه ، یا اون پایه!!!»»» اگه یکی از پایه ها یک بشه خروجی هم یک میشه و تنها در صورتی که هر دو پایه صفر بشن خروجی هم صفر میشه»»» افتاد ؟
NOT »»»» این گیت یه ورودی داره و یه خروجی و کارش هم اینه که صفر رو یک و یک رو صفر میکنه.
به همین سادگی [ |!!@!#%@$$%*#%&@$!!!!| ] crazy

بعد یه ذره داستان گفتن بریم یکم عکس نگاه کنیم تا این گیت ها رو بهت بشناسید . !!!
(به علت تنبلی بیش از حد مجبور شدم این جدول رو از سایت ویکی پدیا بردارم
البه تنبلی نبوده و دلیلش هم این بوده که باید به این جدول یه سری اطلاعات رو اضافه میکردم
وگرنه به خودم زحمت کپی پیس کردن رو نمیدارم>>>
البته بعدا به علت مشکلاتی که به وجود اومد مجبور شدم خودم جدول رو درست کنم) dash cry

معرفی گیت های اصلی
نام گیت نــمــاد گــیــت
(مهم است !) شکل مستطیلی
(زیاد مهم نیست) حالت ریاضی
گیت ها جدول حقیقی توضیحات
AND آشنایی مختصر با گیت های منطقی آشنایی مختصر با گیت های منطقی حالت ریاضی گیت ها
ورودی ها خروجی
A B A
AND
B
0 0 0
0 1 0
1 0 0
1 1 1 گیت AND حداقل دو ورودی و یک خروجی دارد.
عملکرد گیت منطقی AND معادل ضرب ریاضی هستش.
مثلا مقدار ورودی ها رو در هم ضرب میکنی و میشه خروجی.
در گیت AND فقط در صورتی خروجی ما یک می شود که دو ورودی ما یک باشد.تفسیر رابطه سمت راستی :
دو تا ورودی رو ضرب میکنی.(مثلا 0 ضربدر 1 یا 1 ضربدر 1 یا ….)
OR آشنایی مختصر با گیت های منطقی آشنایی مختصر با گیت های منطقی حالت ریاضی گیت ها
و خروجی
A B A
OR
B
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 1 گیت OR هم دو یا چند ورودی و یک خروجی دارد.
(حالت پایه این گیت دارای دو ورودی هستش)
عملکرد گیت منطقی OR معادل جمع ریاضی هستش.
در گیت OR فقط در صورتی خروجی ما یک می شود که حداقل یک ورودی ما یک باشد.تفسیر رابطه سمت راستی :
دو تا ورودی رو جمع میکنی. (مثلا 0 + 1 یا 1 +1 یا ….)
توجه : تو حالت 1+1 ، جواب همان 1 میشود.
NOT آشنایی مختصر با گیت های منطقی آشنایی مختصر با گیت های منطقی حالت ریاضی گیت ها
ورودی خروجی
A NOT A
0 1
1 0 گیت NOT یک مدار منطقی ساده است که فقط یک ورودی و یک خروجی دارد.
این مدار را مدار معکوس کننده یا متمم کننده نیز می نامند.
کارش هم اینه که صفر رو یک و یک رو صفر میکنهتفسیر رابطه سمت راستی :
از ورودی متمم میگیری(متمم میگیری یعنی 0 بشه1 و1 بشه0)
معرفی گیت هایی که با ترکیب گیت های اصلی ساخته میشوند
البته الان 4 تاش رو میگم ، ولی تعدادشون از این بیشتره ولی اینا معروفاش هستن. !!!
(البته این که بقه گیت ها رو نمیگم دلیل بر تنبلی یا … نمیشه دلیلش اینه که تو دانشگو خودمون همین ها رو خوندیم و تو سایت ها هم همینا رو نوشتن لذا ما هم چیز اضافه نمیگیم.
اگه یه وصت خدایی ناکرده لازم شد بهتون میگم) sarcastic
نام گیت نــمــاد گــیــت
(مهم است !) شکل مستطیلی
(زیاد مهم نیست) حالت ریاضی گیت ها جدول حقیقی توضیحات
NAND آشنایی مختصر با گیت های منطقی آشنایی مختصر با گیت های منطقی حالت ریاضی گیت ها
ورودی ها خروجی
A B A
NAND
B
0 0 1
0 1 1
1 0 1
1 1 0 این گیت ، عمل دو تابع AND و NOT را با هم ادغام کرده، و در یک گیت نشان می دهد.
این مدار شامل دو یاچند ورودی و یک خروجی است.
در گیت NAND در صورتی خروجی ما یک می شود که هر دو ورودی ما یک نباشند.تفسیر رابطه سمت راستی :
دو تا ورودی رو ضرب میکنی و بعد ازشون متمم میگیری(متمم میگیری یعنی 0 بشه1 و1 بشه0)
NOR آشنایی مختصر با گیت های منطقی آشنایی مختصر با گیت های منطقی حالت ریاضی گیت ها
ورودی ها خروجی
A B A
NOR
B
0 0 1
0 1 0
1 0 0
1 1 0 این گیت هم عمل دو گیت OR و NOT را با هم ادغام کرده ، در یک گیت نشان می دهد.
و شامل دو یا چند ورودی و یک خروجی می شود.
در گیت NOR در صورتی خروجی ما یک می شود که هر دو ورودی ما صفر باشند.تفسیر رابطه سمت راستی :
دو تا ورودی رو جمع میکنی و بعد ازشون متمم میگیری(متمم میگیری یعنی 0 بشه1 و1 بشه0)
XOR آشنایی مختصر با گیت های منطقی آشنایی مختصر با گیت های منطقی حالت ریاضی گیت ها
ورودی ها خروجی
A B A
XOR
B
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 0 این گیت که یکی از پر اهمیت ترین گیت های منطقی است.
این گیت را گیت جمع با پیمانه دو نیز می نامند.
این گیت شامل دو یا چند ورودی و یک خروجی است.
در گیت XOR در صورتی خروجی ما یک می شود که فقط یکی از ورودیهای ما یک باشد.آشنایی مختصر با گیت های منطقیتفسیر رابطه بالا! :
ورودی اول ضربدر متمم ورودی دوم + ورودی دوم ضربدر متمم ورودی اول
XNOR آشنایی مختصر با گیت های منطقی آشنایی مختصر با گیت های منطقی حالت ریاضی گیت ها
یا

حالت ریاضی گیت ها

ورودی ها خروجی
A B A
XNOR
B
0 0 1
0 1 0
1 0 0
1 1 1 این گیت عمل دو گیت XOR و NOT را باهم ادغام کرده و در یک گیت نشان می دهد.
این گیت شامل دو یا چند ورودی و یک خروجی است.
در گیت XNOR در صورتی خروجی یک می شود که یا هر دو ورودی صفر و یا هر دو ورودی یک باشد.آشنایی مختصر با گیت های منطقی
تفسیر رابطه بالا! :
ورودی اول ضربدر ورودی دوم + متمم ورودی اول ضربدر متمم ورودی دوم
(متمم یعنی 0 رو تبدیل بکنی به 1 و1 رو تبدیل بکنی به 0)

آی سی های مربوط به گیتهای منطقی
تو این آی سی ها ، چند تا گیت رو گزاشتن کنار هم شده یه آی سی مثلا 4 تا گیت AND رو گزاشتن کنار هم و شده یه آی سی

1) آی سی ۷۴۰۸ که با 4 گیت AND درست شده.

2) آی سی ۷۴۳۲ که با 4 گیت OR درست شده است.

آی سی ۷۴۳۲ + گیت OR

3) آی سی ۷۴۰۴ که با 4 تا گیت NOT درست شده.

آی سی ۷۴۰۴ + گیت NOT

4) آی سی ۷۴۰۰ که با 4 تا گیت NAND درست شده.

آی سی ۷۴۰۰ + گیت NAND

5) آی سی ۷۴۰۲ که با 4 گیت NOR درست شده.

ارسال رایگان به سراسر کشور

ابزار و تجهیزات آزمایشگاهی

قطعات الکترونیکی و مخابراتی

قطعات پسیو

انواع کانکتور

تجهیزات شبکه و ارتباطات

مجوزها

سامانه تدارکات الکترونیک دولت

تدارکات الکترونیکی دولت
آی سی کالا عضو سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد، کاربرانی که از طریق این سامانه تمایل به خرید قطعات و تجهیزات الکترونیکی دارند، لطفا شماره مناقصه ( نیازمندی ) خود را اعلام نمایند تا اقدامات لازم انجام پذیرد.
پیشاپیش از حسن انتخاب شما سپاسگذاریم.

بازدید شده

هیچ کالایی به سبد خرید اضافه نگردیده است
بستن
مقایسه 0