فروشگاه قطعات الکترونیک

مبدل های دیجیتال به آنالوگ DAC

در این شاخه آی سی های مبدل دیجیتال به آنالوگ وجود دارد

مبدل های دیجیتال به آنالوگ DAC

115 کالا

جستجوی هوشمند مبدل دیجیتال به آنالوگ

رزولوشن مبدل دیجیتال به آنالوگ ( تعداد بیت )

تعداد مبدل های دیجیتال به آنالوگ ( عدد )

دیفرانسیل خروجی

در صفحه
 • AD7226KR

  مشخصات

  وضعیت تولید : توقف تولید
  نوع نصب : SMD
  Package : SOIC-20
  نوع مرجع ( Reference Type ) : خارجی
  زمان پایداری ( Settling Time ) : 4µs
  نوع ارتباط : Parallel
  رزولوشن مبدل دیجیتال به آنالوگ ( تعداد بیت ) : 8
  تعداد مبدل های دیجیتال به آنالوگ ( عدد ) : 4
  INL Error (LSB) : ±0.5LSB
  DNL Error (LSB) : ±0.5 (Max), ±1 (Max)
  دیفرانسیل خروجی : ندارد
  نوع معماری : R-2R
  نوع خروجی : Voltage - Buffered
  ولتاژ تغذیه آنالوگ (ولت) : 11.4 to 16.5, -5
  ولتاژ تغذیه دیجیتال (ولت) : 14.25 to 15.75
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 14.25
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 15.75
  حداقل ولتاژ تغذیه آنالوگ تکی (ولت) : 11.4
  حداکثر ولتاژ تغذیه آنالوگ تکی (ولت) : 16.5
  ولتاژ تغذیه آنالوگ منفی (ولت) : -5
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 85
 • AD664JPZ

  مشخصات

  وضعیت تولید : فعال
  نوع نصب : SMD
  Package : PLCC-44 (16.59x16.59)
  نوع مرجع ( Reference Type ) : خارجی
  زمان پایداری ( Settling Time ) : 10µs
  نوع ارتباط : Parallel
  رزولوشن مبدل دیجیتال به آنالوگ ( تعداد بیت ) : 12
  تعداد مبدل های دیجیتال به آنالوگ ( عدد ) : 4
  DNL Error (LSB) : ±0.75 (Max)
  دیفرانسیل خروجی : ندارد
  نوع معماری : R-2R
  نوع خروجی : Voltage - Buffered
  ولتاژ تغذیه آنالوگ (ولت) : ±11.4 to 16.5
  ولتاژ تغذیه دیجیتال (ولت) : 5
  دمای کاری(سانتیگراد) : 0 to 70
 • AD5734AREZ

  مشخصات

  وضعیت تولید : فعال
  نوع نصب : SMD
  Package : TSSOP-EP-24
  نوع مرجع ( Reference Type ) : خارجی
  زمان پایداری ( Settling Time ) : 12µs
  نوع ارتباط : SPI, DSP
  رزولوشن مبدل دیجیتال به آنالوگ ( تعداد بیت ) : 14
  تعداد مبدل های دیجیتال به آنالوگ ( عدد ) : 4
  DNL Error (LSB) : ±4 (Max), ±1 (Max)
  دیفرانسیل خروجی : ندارد
  نوع معماری : String DAC
  نوع خروجی : Voltage - Buffered
  ولتاژ تغذیه آنالوگ (ولت) : ±4.5 to 16.5
  ولتاژ تغذیه دیجیتال (ولت) : 2.7 to 5.5
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 85
 • AD5664ARMZ

  مشخصات

  وضعیت تولید : فعال
  نوع نصب : SMD
  Package : MSOP-10
  نوع مرجع ( Reference Type ) : خارجی
  زمان پایداری ( Settling Time ) : 7µs
  نوع ارتباط : SPI, DSP
  رزولوشن مبدل دیجیتال به آنالوگ ( تعداد بیت ) : 16
  تعداد مبدل های دیجیتال به آنالوگ ( عدد ) : 4
  DNL Error (LSB) : ±8, ±1
  دیفرانسیل خروجی : ندارد
  نوع خروجی : Voltage-Buffered
  ولتاژ تغذیه آنالوگ (ولت) : 2.7 to 5.5
  ولتاژ تغذیه دیجیتال (ولت) : 2.7 to 5.5
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 105
 • AD5542AARUZ

  مشخصات

  وضعیت تولید : فعال
  نوع نصب : SMD
  Package : TSSOP-16 (HSSOP-16)
  نوع مرجع ( Reference Type ) : خارجی
  زمان پایداری ( Settling Time ) : 1µs (Typ)
  نوع ارتباط : SPI, DSP
  رزولوشن مبدل دیجیتال به آنالوگ ( تعداد بیت ) : 16
  تعداد مبدل های دیجیتال به آنالوگ ( عدد ) : 1
  DNL Error (LSB) : ±0.5, ±0.5
  دیفرانسیل خروجی : ندارد
  نوع معماری : R-2R
  نوع خروجی : Voltage - Unbuffered
  ولتاژ تغذیه آنالوگ (ولت) : 2.7 to 5.5
  ولتاژ تغذیه دیجیتال (ولت) : 2.7 to 5.5
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 85
 • AD5362BSTZ

  مشخصات

  وضعیت تولید : فعال
  نوع نصب : SMD
  Package : LQFP-52
  نوع مرجع ( Reference Type ) : خارجی
  زمان پایداری ( Settling Time ) : 30µs
  نوع ارتباط : SPI, DSP
  رزولوشن مبدل دیجیتال به آنالوگ ( تعداد بیت ) : 16
  تعداد مبدل های دیجیتال به آنالوگ ( عدد ) : 8
  INL Error (LSB) : ±4LSB
  DNL Error (LSB) : ±4, ±1
  دیفرانسیل خروجی : ندارد
  نوع خروجی : Voltage-Buffered
  نوع تغذیه : تعذیه دوبل
  ولتاژ تغذیه آنالوگ (ولت) : 8 to 16.5, -4.5 to 16.5
  ولتاژ تغذیه دیجیتال (ولت) : 2.5 to 5.5
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 2.5
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 5.5
  حداکثر ولتاژ تغذیه آنالوگ دوبل (±) (ولت) : 16.5
  حداقل ولتاژ تغذیه آنالوگ دوبل (±) (ولت) : 8
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 85
 • AD5330BRUZ

  مشخصات

  وضعیت تولید : فعال
  نوع نصب : SMD
  Package : TSSOP-20(HSSOP-20)
  نوع مرجع ( Reference Type ) : خارجی
  زمان پایداری ( Settling Time ) : 8µs
  نوع ارتباط : Parallel
  رزولوشن مبدل دیجیتال به آنالوگ ( تعداد بیت ) : 8
  تعداد مبدل های دیجیتال به آنالوگ ( عدد ) : 1
  DNL Error (LSB) : ±0.15, ±0.02
  دیفرانسیل خروجی : ندارد
  نوع معماری : String DAC
  نوع خروجی : Voltage - Buffered
  ولتاژ تغذیه آنالوگ (ولت) : 2.5 to 5.5
  ولتاژ تغذیه دیجیتال (ولت) : 2.5 to 5.5
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 105
 • AD5328ARUZ

  مشخصات

  وضعیت تولید : فعال
  نوع نصب : SMD
  Package : TSSOP-16 (HSSOP-16)
  نوع مرجع ( Reference Type ) : خارجی
  زمان پایداری ( Settling Time ) : 10µs
  نوع ارتباط : SPI, DSP
  رزولوشن مبدل دیجیتال به آنالوگ ( تعداد بیت ) : 12
  تعداد مبدل های دیجیتال به آنالوگ ( عدد ) : 8
  DNL Error (LSB) : ±2, ±0.2
  دیفرانسیل خروجی : ندارد
  نوع معماری : String DAC
  نوع خروجی : Voltage - Buffered
  ولتاژ تغذیه آنالوگ (ولت) : 2.5 to 5.5
  ولتاژ تغذیه دیجیتال (ولت) : 2.5 to 5.5
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 125
 • AD5318ARUZ

  مشخصات

  وضعیت تولید : فعال
  نوع نصب : SMD
  Package : TSSOP-16 (HSSOP-16)
  نوع مرجع ( Reference Type ) : خارجی
  زمان پایداری ( Settling Time ) : 9µs
  نوع ارتباط : SPI, DSP
  رزولوشن مبدل دیجیتال به آنالوگ ( تعداد بیت ) : 10
  تعداد مبدل های دیجیتال به آنالوگ ( عدد ) : 8
  DNL Error (LSB) : ±0.5, ±0.05
  دیفرانسیل خروجی : ندارد
  نوع معماری : String DAC
  نوع خروجی : Voltage - Buffered
  ولتاژ تغذیه آنالوگ (ولت) : 2.5 to 5.5
  ولتاژ تغذیه دیجیتال (ولت) : 2.5 to 5.5
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 125
 • AD5308ARUZ

  مشخصات

  وضعیت تولید : فعال
  نوع نصب : SMD
  Package : TSSOP-16 (HSSOP-16)
  نوع مرجع ( Reference Type ) : خارجی
  زمان پایداری ( Settling Time ) : 8µs
  نوع ارتباط : SPI, DSP
  رزولوشن مبدل دیجیتال به آنالوگ ( تعداد بیت ) : 8
  تعداد مبدل های دیجیتال به آنالوگ ( عدد ) : 8
  DNL Error (LSB) : ±0.15, ±0.02
  دیفرانسیل خروجی : ندارد
  نوع معماری : String DAC
  نوع خروجی : Voltage - Buffered
  ولتاژ تغذیه آنالوگ (ولت) : 2.5 to 5.5
  ولتاژ تغذیه دیجیتال (ولت) : 2.5 to 5.5
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 125
 • AD5060ARJZ

  مشخصات

  وضعیت تولید : توقف تولید
  نوع نصب : SMD
  Package : SOT-23-8
  نوع مرجع ( Reference Type ) : خارجی
  زمان پایداری ( Settling Time ) : 4µs (Typ)
  نوع ارتباط : SPI, DSP
  رزولوشن مبدل دیجیتال به آنالوگ ( تعداد بیت ) : 16
  تعداد مبدل های دیجیتال به آنالوگ ( عدد ) : 1
  DNL Error (LSB) : ±0.5, ±0.5
  دیفرانسیل خروجی : ندارد
  نوع معماری : R-2R
  نوع خروجی : Voltage - Buffered
  ولتاژ تغذیه آنالوگ (ولت) : 2.7 to 5.5
  ولتاژ تغذیه دیجیتال (ولت) : 2.7 to 5.5
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 85
 • AD421BRZ

  مشخصات

  وضعیت تولید : فعال
  نوع نصب : SMD
  Package : SOP-16
  نوع مرجع ( Reference Type ) : خارجی
  زمان پایداری ( Settling Time ) : 8ms
  نوع ارتباط : SPI,MICROWIRE
  رزولوشن مبدل دیجیتال به آنالوگ ( تعداد بیت ) : 16
  تعداد مبدل های دیجیتال به آنالوگ ( عدد ) : 2
  DNL Error (LSB) : ±1
  دیفرانسیل خروجی : ندارد
  نوع خروجی : Voltage-Buffered
  ولتاژ تغذیه آنالوگ (ولت) : -2 to 0.5
  ولتاژ تغذیه دیجیتال (ولت) : –0.5 to VCC + 0.5
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 85
 • AD7548KN

  مشخصات

  وضعیت تولید : توقف تولید
  نوع نصب : DIP
  Package : DIP-20
  نوع مرجع ( Reference Type ) : خارجی
  زمان پایداری ( Settling Time ) : 1.5µs (Typ)
  نوع ارتباط : Parallel
  رزولوشن مبدل دیجیتال به آنالوگ ( تعداد بیت ) : 12
  تعداد مبدل های دیجیتال به آنالوگ ( عدد ) : 1
  DNL Error (LSB) : ±0.5 (Max), ±0.5 (Max)
  دیفرانسیل خروجی : ندارد
  نوع معماری : R-2R
  نوع خروجی : Current - Unbuffered
  ولتاژ تغذیه آنالوگ (ولت) : 5, 11.4 to 15.75
  ولتاژ تغذیه دیجیتال (ولت) : 5, 11.4 to 15.75
  دمای کاری(سانتیگراد) : 0 to 70
 • AD7543KN

  مشخصات

  وضعیت تولید : توقف تولید
  نوع نصب : DIP
  Package : DIP-16
  نوع مرجع ( Reference Type ) : خارجی
  زمان پایداری ( Settling Time ) : 2µs
  نوع ارتباط : Serial
  رزولوشن مبدل دیجیتال به آنالوگ ( تعداد بیت ) : 12
  تعداد مبدل های دیجیتال به آنالوگ ( عدد ) : 1
  DNL Error (LSB) : ±0.5 (Max), ±1 (Max)
  دیفرانسیل خروجی : دارد
  نوع معماری : R-2R
  نوع خروجی : Current - Unbuffered
  ولتاژ تغذیه آنالوگ (ولت) : 5
  ولتاژ تغذیه دیجیتال (ولت) : 5
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 85
 • AD7542JNZ

  مشخصات

  وضعیت تولید : فعال
  نوع نصب : DIP
  Package : DIP-16
  نوع مرجع ( Reference Type ) : خارجی
  زمان پایداری ( Settling Time ) : 2µs
  نوع ارتباط : Parallel
  رزولوشن مبدل دیجیتال به آنالوگ ( تعداد بیت ) : 12
  تعداد مبدل های دیجیتال به آنالوگ ( عدد ) : 1
  DNL Error (LSB) : ±1 (Max), ±1 (Max)
  دیفرانسیل خروجی : دارد
  نوع معماری : R-2R
  نوع خروجی : Current - Unbuffered
  ولتاژ تغذیه آنالوگ (ولت) : 5
  ولتاژ تغذیه دیجیتال (ولت) : 5
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 85
 • AD9708ARUZ

  مشخصات

  وضعیت تولید : فعال
  نوع نصب : SMD
  Package : TSSOP-28(HTSSOP-28)
  نوع مرجع ( Reference Type ) : خارجی, داخلی
  زمان پایداری ( Settling Time ) : 35ns (Typ)
  نوع ارتباط : Parallel
  رزولوشن مبدل دیجیتال به آنالوگ ( تعداد بیت ) : 8
  تعداد مبدل های دیجیتال به آنالوگ ( عدد ) : 1
  DNL Error (LSB) : ±0.25, ±0.25
  دیفرانسیل خروجی : دارد
  نوع معماری : Current Source
  نوع خروجی : Current - Unbuffered
  ولتاژ تغذیه آنالوگ (ولت) : 2.7 to 5.5
  ولتاژ تغذیه دیجیتال (ولت) : 2.7 to 5.5
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 85
 • AD768AR

  مشخصات

  وضعیت تولید : فعال
  نوع نصب : SMD
  Package : SOIC-28
  نوع مرجع ( Reference Type ) : خارجی, داخلی
  زمان پایداری ( Settling Time ) : 35ns
  نوع ارتباط : Parallel
  رزولوشن مبدل دیجیتال به آنالوگ ( تعداد بیت ) : 16
  تعداد مبدل های دیجیتال به آنالوگ ( عدد ) : 1
  INL Error (LSB) : ±8LSB
  DNL Error (LSB) : ±8, ±8
  دیفرانسیل خروجی : دارد
  نوع معماری : R-2R
  نوع خروجی : Current - Unbuffered
  نوع تغذیه : تعذیه دوبل
  ولتاژ تغذیه آنالوگ (ولت) : ±5
  حداکثر ولتاژ تغذیه دوبل (±) (ولت) : 5
  حداکثر ولتاژ تغذیه آنالوگ تکی (ولت) : 5
  ولتاژ تغذیه آنالوگ منفی (ولت) : -5
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 85
 • AD5754BREZ

  مشخصات

  وضعیت تولید : فعال
  نوع نصب : SMD
  Package : TSSOP-EP-24
  نوع مرجع ( Reference Type ) : خارجی
  زمان پایداری ( Settling Time ) : 12µs
  نوع ارتباط : SPI, DSP
  رزولوشن مبدل دیجیتال به آنالوگ ( تعداد بیت ) : 16
  تعداد مبدل های دیجیتال به آنالوگ ( عدد ) : 4
  DAC Speed (KSPS) : 100
  INL Error (LSB) : ±16LSB
  DNL Error (LSB) : ±16 (Max), ±1 (Max)
  دیفرانسیل خروجی : ندارد
  نوع معماری : String DAC
  نوع خروجی : Voltage - Buffered
  حداکثر توان مصرفی ، Power Dissipation ( میلی وات ) : 310
  نوع تغذیه : تغذیه تکی
  ولتاژ تغذیه آنالوگ (ولت) : ±4.5 to 16.5
  ولتاژ تغذیه دیجیتال (ولت) : 2.7 to 5.5
  ولتاژ تغذیه دیجیتال(+) (ولت) : 5
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 2.7
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 5.5
  حداکثر ولتاژ تغذیه آنالوگ دوبل (±) (ولت) : 16.5
  حداقل ولتاژ تغذیه آنالوگ دوبل (±) (ولت) : 4.5
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 85
 • TLC5615CP

  مشخصات

  وضعیت تولید : فعال
  نوع نصب : DIP
  Package : DIP-8
  نوع مرجع ( Reference Type ) : خارجی
  زمان پایداری ( Settling Time ) : 12.5 µs
  نوع ارتباط : SPI
  رزولوشن مبدل دیجیتال به آنالوگ ( تعداد بیت ) : 10
  تعداد مبدل های دیجیتال به آنالوگ ( عدد ) : 1
  DNL Error (LSB) : 0.5
  دیفرانسیل خروجی : ندارد
  نوع عملکرد ( Function Type) : مبدل دیجیتال به آنالوگ ( DAC ) (D to A )
  نوع خروجی : Voltage-Buffered
  ولتاژ تغذیه آنالوگ (ولت) : 7
  ولتاژ تغذیه دیجیتال (ولت) : - 0.3 to V DD + 0.3
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 85
نمایش 97 - 115 از 115 قلم کالا

دسته‌بندی کالاها

بازدید شده

هیچ کالایی به سبد خرید اضافه نگردیده است
بستن
مقایسه 0